Władze

p.o. Dyrektora MCB
Prof. dr hab. Kazimierz Strzałka

Zastępca Dyrektora MCB ds. ogólnych
Prof. dr hab. Wojciech Branicki
 
Zastępca Dyrektora MCB ds. naukowych
dr Sebastian Glatt
 

Zastępca Dyrektora MCB ds. finansowo-administracyjnych
mgr Katarzyna Maziarka

Rada MCB

 • prof. dr hab. Kazimierz Strzałka – Przewodniczący
 • prof. dr hab. Wojciech Branicki – Zastępca Przewodniczącego
 • prof. dr hab. Stanisław Kistryn
 • prof. dr hab. Grażyna Ptak
 • prof. dr hab. Krzysztof Pyrć
 • mgr Teresa Kapcia
 • dr hab. Grzegorz Dubin, prof. UJ
 • dr hab. Marek Łos
 • dr inż. Roman Jędrzejczyk
 • dr hab. inż. Paweł Łabaj
 • mgr Karolina Majsterkiewicz
 • mgr Katarzyna Maziarka