Władze

p.o. Dyrektora MCB
Prof. dr hab. Kazimierz Strzałka

Zastępca Dyrektora MCB ds. naukowych
Prof. dr hab. Wojciech Branicki
 

Zastępca Dyrektora MCB ds. administracyjnych
mgr Katarzyna Maziarka

Rada MCB

 • Prof. dr hab. Kazimierz Strzałka – Przewodniczący
 • Prof. dr hab. Wojciech Branicki – Zastępca Przewodniczącego
 • Prof. dr hab. Stanisław Kistryn
 • Prof. dr hab. Grażyna Ptak
 • Mgr Teresa Kapcia
 • Dr hab. Marek Łos
 • Dr hab. Grzegorz Dubin
 • Dr Paweł Łabaj
 • Dr inż. Roman Jędrzejczyk
 • Mgr Katarzyna Maziarka
 • Mgr Karolina Majsterkiewicz