Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wizyta japońskich naukowców z Kyoto University w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ

W dniach 24 – 27 sierpnia 2015 przebywała na UJ grupa naukowców japońskich.  Wizyta ta miała związek z umową o współpracy podpisaną w listopadzie 2013 r pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim i Kyoto University oraz tworzeniem w Małopolskim Centrum Biotechnologii laboratorium kierowanego przez pracownika tego Uniwersytetu.  W skład grupy wchodzili prof. Ikuko Hara-Nishimura z Kyoto University, prof. Mikio Nishimura z National Institute for Basic Biology, w Okazaki, prof. Mamiko Ozaki z Kobe University oraz kilku młodych naukowców i studentów.  Japońscy naukowcy odwiedzili Jagiellońskie Centrum Innowacji oraz Małopolskie Centrum Biotechnologii, gdzie głównym tematem rozmów były sprawy związane z tworzonym laboratorium i możliwościami rozwoju dalszej współpracy. Japońskich gości przyjął także prorektor ds. Collegium Medicum, prof. Piotr Laidler.  Turystyczny program wizyty obejmował zwiedzanie muzeum Collegium Maius oraz zamku na Wawelu. 

 

 

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu SPIN – model transferu technologii w Małopolsce.