Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Medycyna precyzyjna – czy możemy leczyć w oparciu o genotyp?

12 grudnia 2015 r. w  Jagiellońskim Centrum Innowacji miała miejsce międzynarodowa konferencja „Medycyna precyzyjna – czy możemy leczyć w oparciu o genotyp?", w której wzięli udział specjaliści z kraju i z zagranicy – eksperci w zakresie genetyki. W programie konferencji były poruszane światowe trendy w nutrigenomice i farmakogenomice oraz przykłady ich praktycznego wykorzystania w psychiatrii, onkologii i diabetologii i chorobach wewnętrznych.

Organizatorem konferencji  była Katedra Biochemii Klinicznej CMUJ i Ośrodek Badań Genetycznych i Nutrigenomiki MCB UJ. Konferencję uroczyście otworzył Pan Prof. Bogdan Solnica, kierownik Katedry Biochemii Klinicznej CMUJ i Pani  dr hab. n. med.  Iwona Wybrańska, prof. UJ  z Katedry Biochemii Wydziału Lekarskiego UJ CM i kierownik Ośrodka Badań Genetycznych i Nutrigenomiki Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ.  Wykład inauguracyjny wygłosił światowej sławy naukowiec Prof. Gerard Siest, z Uniwersytetu w Nancy, Przewodniczący Europejskiego Towarzystwa Farmakogenomiki i Terapii Spersonalizowanej. Wykładowcami byli między innymi Pani Prof. dr hab. Bożena Cukrowska  z Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Prof. Maciej Małecki z Kliniki Chorób Metabolicznych CMUJ, Prof. Maria Załuska z Kliniki Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Prof. Jan Lubiński z Zakładu Genetyki i Patomorfologii, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W dyskusji uczestniczyli miedzy innymi Prof. Maria Sąsiadek specjalista krajowy ds. Genetyki z Katedry i Zakładu Genetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Prof. Anna Latos-Bieleńska z Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Zdjęcia: Iwona Misiak

W podsumowaniu konferencji stwierdzono, że jest to nowoczesna i bardzo obiecująca dziedzina diagnostyki i terapii wielu chorób. Propozycja utworzenia w Polsce Towarzystwa Medycyny Precyzyjnej spotkała się z aprobatą uczestników konferencji.