Wydarzenia w MCB

Małopolskie Centrum Biotechnologii

Małopolskie Centrum Biotechnologii (MCB) powstało jako projekt mający na celu utworzenie interdyscyplinarnego ośrodka badawczego umożliwiającego wykonywanie kompleksowych badań na różnych poziomach funkcjonowania organizmu. Małopolskie Centrum Biotechnologii tworzy 6 ośrodków o zróżnicowanych, ale komplementarnych tematykach badawczych oraz 5 laboratoriów niezależnych grup badawczych. Obszary działalności naukowej MCB (biotechnologia, choroby zakaźne, bezpieczeństwo żywności, biologia strukturalna, nutrigenomika, neurobiologia oraz bioinformatyka) wchodzą w skład grupy tematycznej Bio, stanowiącej jeden z czterech „strategicznych obszarów tematycznych badań i rozwoju technologii w Polsce".
 
Budowa nowych, unikalnych w skali światowej specjalistycznych laboratoriów pozwalających m.in. na hodowlę komórek skóry dla celów terapeutycznych (przeszczepy autologiczne), czy badań nad patogenami 3 klasy bezpieczeństwa biologicznego w niewątpliwy sposób przyczyni się do poprawy jakości badań i warunków pracy naukowców. Nowoczesna aparatura pozwala na prowadzenie badań w nowych obszarach nauki, które dotychczas, ze względu na brak wyposażenia były niedostępne (np. badania neuroadaptowalnych technologii czy opracowywanie nowoczesnych metod bioremediacji uwzględniających zastosowanie mikroorganizmów glebowych). Ponadto, budowa i wyposażenie nowych pomieszczeń laboratoryjnych przyczynią się do jakościowej poprawy realizowanych prac badawczych, poszerzenia zakresu prowadzonych projektów we współpracy z przemysłem farmaceutycznym, biotechnologicznym, przetwórstwa żywności, medycyny i ochrony zdrowia (powstający Ośrodek Badań Genetycznych i Nutrigenomiki stanie się filarem NuGO – europejskiej sieci doskonałości ds. nutrigenomiki). Mamy nadziję, że działalność Małopolskiego Centrum Biotechnologii przyczyni się do równiesz do zwiększenia wykorzystania efektów prac B+R w przedsiębiorstwach.
 
Podsumowowując, MCB jest odpowiedzią na zapotrzebowanie trzech grup społecznych: przedsiębiorców poprzez otwarcie możliwości współpracy i komercjalizacji badań, naukowców przez stworzenie warunków pracy na wysokiej klasy aparaturze badawczej a także społeczności lokalnej poprzez dostęp do najnowocześniejszych metod badawczych i diagnostycznych.
 
Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku i zostanie zakończona w 2014 roku. Całkowity koszt projektu szacowany jest na 91 861 829,53 PLN.