Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Władze

Małopolskie Centrum Biotechnologii | Uniwersytet Jagielloński

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Międzynarodowa Rada Doradcza

Professor Tony Cass, Imperial College, UK

Professor Tony Cass, Imperial College, UK

Tony Cass jest profesorem biologii chemicznej na Wydziale Chemii i w Instytucie Inżynierii Biomedycznej. Początkowo kształcił się jako chemik, uzyskując tytuły naukowe na Uniwersytetach w Yorku i Oxfordzie. Jego zainteresowania badawcze dotyczą biotechnologii analitycznej, zarówno w zakresie wykorzystania inżynierii molekularnej i projektowania do produkcji nowych odczynników dla biosensorów i bioanalizy, jak i mikrofabrykacji struktur urządzeń. Był pionierem w stosowaniu syntetycznych mediatorów przeniesienia elektronu w biosensorach enzymatycznych, a jego praca w tym obszarze doprowadziła do opracowania pierwszego elektronicznego systemu pomiaru glukozy we krwi, skomercjalizowanego przez MediSense Inc (obecnie część Abbott Diagnostics), a także do przyznania Medalu Mullarda Towarzystwa Królewskiego (wraz z profesorem HAO Hillem FRS i dr MJ Greenem) oraz nagrody Chemical Landmark Award (wraz z profesorem HAO Hillem FRS i dr Grahamem Davisem).
Professor Kristina Djinović-Carugo, University of Vienna, Austria

Professor Kristina Djinović-Carugo, University of Vienna, Austria

Kristina Djinović-Carugo jest profesorem biologii strukturalnej na Uniwersytecie Wiedeńskim i szefem grupy badawczej Structural Biology of Cytoskeleton. Profesor Kristina, dołączyła do Max F. Perutz Laboratories w 2004 roku, a od 2009 roku kieruje Zakładem Biologii Strukturalnej i Obliczeniowej. Kieruje również Center for Optimised Structural Studies, wspólnym przedsięwzięciem Uniwersytetu Wiedeńskiego, Vienna Campus Biocenter Facilities, Instytutu Patologii Molekularnej i BIOMIN, a także jest wicedyrektorem Międzynarodowego Programu Doktoranckiego "Integrative Structural Biology", współpracy Uniwersytetu Wiedeńskiego, Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu i Instytutu Patologii Molekularnej. Grupa profesor Kristiny skupia się na biologii strukturalnej cytoszkieletu. Białka mięśniowe, w szczególności przedział Z-dysku mięśni prążkowanych, mają uderzającą liczbę interakcji białko-białko i są przedmiotem szczególnego zainteresowania jej i jej grupy.
Professor Ryszard Frackowiak, University of Lausanne, Switzerland - Chairman

Professor Ryszard Frackowiak, University of Lausanne, Switzerland - Chairman

Ryszard Frackowiak był do niedawna dyrektorem Departamentu Neurologii Klinicznej, szefem Oddziału Neurologii, Szpitala Uniwersyteckiego CHUV. Profesor Ryszard Frackowiak studiował medycynę na Uniwersytecie w Cambridge, gdzie po raz pierwszy zainteresował się naukami neurologicznymi. Jego zainteresowania badawcze dotyczą funkcjonalnej i strukturalnej architektury ludzkiego mózgu w zdrowiu i chorobie. Był pionierem w opracowaniu i wprowadzeniu pozytonowej tomografii emisyjnej i rezonansu magnetycznego oraz prowadził program badawczy poświęcony zrozumieniu organizacji funkcji ludzkiego mózgu, ale jego zainteresowania koncentrowały się na plastyczności i mechanizmach funkcjonalnej rekonwalescencji po urazie mózgu oraz patofizjologii neurodegeneracji mózgu. Ostatnio wprowadził do nauk klinicznych komputerową klasyfikację obrazów dla potrzeb diagnostyki i monitorowania leczenia.
Dr Tim Hammonds, Cancer Research Technology Discovery Laboratories, UK

Dr Tim Hammonds, Cancer Research Technology Discovery Laboratories, UK

Tim Hammonds jest zastępcą dyrektora ds. odkryć w Cancer Research Technology Discovery Laboratories w Londynie. Tim pełni swoją obecną rolę w CRT-DL od kwietnia 2014 roku. Prowadzi wiele aspektów translacyjnego odkrywania leków i ponosi strategiczną odpowiedzialność za Cancer Biology Advisory Board oraz projektowanie, planowanie, negocjowanie i zarządzanie wielostanowiskowymi sojuszami akademicko-przemysłowymi. W ciągu 16 lat pracy w CRT Tim odegrał kluczową rolę w tworzeniu naszych możliwości w zakresie odkrywania leków małocząsteczkowych. Tim dołączył do CRT-DL po 5 latach podoktorskich badań enzymologicznych na Uniwersytecie w Leicester. Posiada tytuł magistra farmacji oraz doktorat z chemii farmaceutycznej i mikrobiologii uzyskany na Uniwersytecie w Nottingham.
Professor Avigdor Scherz, Weizmann Institute of Science, Israel

Professor Avigdor Scherz, Weizmann Institute of Science, Israel

Avigdor Scherz jest profesorem w Weizmann Institute of Science w Izraelu. Prof. Avigdor uzyskał tytuł BSc, MSc i PhD (w 1981 r.) na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, odpowiednio w dziedzinie fizyki, chemii i biofizyki. Prowadził badania podoktorskie na University of Illinois w Champaign/Urbana oraz na University of Washington w Seattle. W 1983 roku dołączył do Instytutu Weizmanna, obecnie jako członek Wydziału Nauk o Roślinach i Środowisku. Pełnił funkcję dyrektora National Avron-Even Ari Minerva Center for Research in Photosynthesis. W ciągu ostatnich 5 lat laboratorium prof. Scherza opracowywało również nowatorskie podejścia do leczenia keratokonusa i krótkowzroczności degeneracyjnej, które upośledzają widzenie i mogą prowadzić do ślepoty. W dziedzinie fotosyntezy grupa prof. Scherza rozwiązała ostatnio problem elementów strukturalnych, które umożliwiają różnym organizmom przeprowadzanie fotosyntezy w ekstremalnych warunkach; grupa opracowała nowy termotolerancyjny gatunek do zwiększenia biomasy i produkcji wodoru.
Professor Grzegorz Węgrzyn, University of Gdansk, Poland - Vice-chairman

Professor Grzegorz Węgrzyn, University of Gdansk, Poland - Vice-chairman

Grzegorz Węgrzyn jest kierownikiem Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego. Jest przewodniczącym Komitetu Biologii Molekularnej Komórki Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się badaniami z zakresu biologii molekularnej, chorób genetycznych, biochipów DNA i genetyki drobnoustrojów. Kierował zespołem badawczym, który opracował nową, a zarazem pierwszą skuteczną terapię choroby Sanfilippo, pozwalającą na zatrzymanie destrukcyjnych procesów choroby. W uznaniu tych badań został laureatem konkursu "Gdynia bez barier", organizowanego od kilku lat przez miasto Gdynia.
Professor Ada E. Yonath, Weizmann Institute of Science, Israel

Professor Ada E. Yonath, Weizmann Institute of Science, Israel

Ada E. Yonath jest izraelską krystalografką najbardziej znaną z pionierskiej pracy nad strukturą rybosomu. Obecnie jest dyrektorem Helen and Milton A. Kimmelman Center for Biomolecular Structure and Assembly w Weizmann Institute of Science. W 2009 roku otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii wraz z Venkatramanem Ramakrishnanem i Thomasem A. Steitzem za badania nad strukturą i funkcją rybosomu, stając się pierwszą Izraelką spośród dziesięciu izraelskich noblistów, pierwszą kobietą z Bliskiego Wschodu, która otrzymała nagrodę Nobla w dziedzinie nauk ścisłych oraz pierwszą kobietą od 45 lat, która otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii. Sama jednak stwierdziła, że w zdobyciu Nagrody przez kobietę nie ma nic szczególnego.

Professor Christine Helen Foyer

Professor Geoff Barton

Professor Polly Roy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady oceny grup badawczych MCB

Zasady oceny grup badawczych MCB zostały uzgodnione z Międzynarodową Radą Doradczą.

Międzynarodowy Komitet Doradczy (IAB) jest odpowiedzialny za przeprowadzanie zewnętrznych ocen badań prowadzonych w laboratoriach MCB JU oraz ich kierownictwa. W razie potrzeby można powołać komitety recenzentów naukowych (ang. Recenzentów Naukowych (CSR), które mogą być powoływane w razie potrzeby, aby wziąć udział w tym procesie. W skład CSR wchodzą naukowców spoza MCB i UJ, którzy wspierają IAB i dyrektora MCB w ocenie jakości programów badawczych realizowanych w MCB JU.

Pełna treść dokumentu dostępna tutaj: link.