Profil

Małopolskie Centrum Biotechnologii (MCB) powstało jako projekt mający na celu utworzenie interdyscyplinarnego ośrodka badawczego umożliwiającego wykonywanie kompleksowych badań na różnych poziomach funkcjonowania organizmu. Małopolskie Centrum Biotechnologii tworzy 6 ośrodków o zróżnicowanych, ale komplementarnych tematykach badawczych oraz 5 laboratoriów niezależnych grup badawczych. Obszary działalności naukowej MCB (biotechnologia, choroby zakaźne, bezpieczeństwo żywności, biologia strukturalna, nutrigenomika, neurobiologia oraz bioinformatyka) wchodzą w skład grupy tematycznej Bio, stanowiącej jeden z czterech „strategicznych obszarów tematycznych badań i rozwoju technologii w Polsce".
 
Budowa nowych, unikalnych w skali światowej specjalistycznych laboratoriów pozwalających m.in. na hodowlę komórek skóry dla celów terapeutycznych (przeszczepy autologiczne), czy badań nad patogenami 3 klasy bezpieczeństwa biologicznego w niewątpliwy sposób przyczyni się do poprawy jakości badań i warunków pracy naukowców. Nowoczesna aparatura pozwala na prowadzenie badań w nowych obszarach nauki, które dotychczas, ze względu na brak wyposażenia były niedostępne (np. badania neuroadaptowalnych technologii czy opracowywanie nowoczesnych metod bioremediacji uwzględniających zastosowanie mikroorganizmów glebowych). Ponadto, budowa i wyposażenie nowych pomieszczeń laboratoryjnych przyczynią się do jakościowej poprawy realizowanych prac badawczych, poszerzenia zakresu prowadzonych projektów we współpracy z przemysłem farmaceutycznym, biotechnologicznym, przetwórstwa żywności, medycyny i ochrony zdrowia (powstający Ośrodek Badań Genetycznych i Nutrigenomiki stanie się filarem NuGO – europejskiej sieci doskonałości ds. nutrigenomiki). Mamy nadziję, że działalność Małopolskiego Centrum Biotechnologii przyczyni się do równiesz do zwiększenia wykorzystania efektów prac B+R w przedsiębiorstwach.
 
Podsumowowując, MCB jest odpowiedzią na zapotrzebowanie trzech grup społecznych: przedsiębiorców poprzez otwarcie możliwości współpracy i komercjalizacji badań, naukowców przez stworzenie warunków pracy na wysokiej klasy aparaturze badawczej a także społeczności lokalnej poprzez dostęp do najnowocześniejszych metod badawczych i diagnostycznych.
 
Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku i zostanie zakończona w 2014 roku. Całkowity koszt projektu szacowany jest na 91 861 829,53 PLN.

Wirtualny spacer

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności