Laboratorium Biomarkerów Krążących i Mikropęcherzyków

Kierownik Grupy

 

Kierownik Grupy

dr hab. n.med. Ewa Łucja Stępień

email: e.stepien@uj.edu.pl

Tel: +48 12 664 47 62

Zespół badawczy

Zespół Laboratorium Biomarkerów Krążących i Mikropęcherzyków, od lewej: Aleksandra Tokarz, Agnieszka Kamińska, Ewa Łucja Stępień (lider grupy), Anna Drożdż

 • mgr inż. Anna Drożdż
 • Doktorantka 
  tel. +48 12 664 47 65
  mgr Martyna Durak-Kozica
  Doktorantka
  tel. +48 12 664 6113
  e-mail: martyna.durak@doctoral.uj.edu.pl
 • mgr inż. Agnieszka Kamińska
  Doktorantka 
  tel. +48 12 664 47 65
  e-mail: agnieszka1.kaminska@uj.edu.pl
 • mgr Aleksandra Tokarz
  asytent/assistant
  tel. +48 12 664 47 62
  e-mail: ola.tokarz@interia.pl

Obszar badań

Nasza grupa zajmuje się poszukiwaniem nowych biomarkerów chorób układu krążenia w tym powikłań naczyniowych związanych z cukrzycą. Uwaga nasza koncentruje się na mikropęcherzykach krążących obecnych w krwi oraz innych płynach fizjologicznych, pochodzenia płytkowego i śródbłonkowego. Badamy ich profil molekularny i genetyczny. Do badań wykorzystujemy materiał kliniczny (pacjenci) oraz pracujemy na modelu komórek śródbłonka ludzkiego in vitro. W naszych badaniach stosujemy zarówno metody molekularne: spektroskopia w podczerwieni (IR), spektrometria jonów wtórnych (SIMS), metody genetyczne (PCR, NGS) oraz techniki mikroskopowe (AFM, ESEM, TEM). 
Współpraca z klinicystami oraz systemowe podejście do naszych badań pozwala na wykorzystanie wyników do opracowania nowych testów do diagnostyki powikłań naczyniowych u chorych z cukrzycą i nadciśnieniem. 

Plany na przyszłość

Opracowania testów diagnostycznych do wczesnego wykrywania powikłań związanych z dysfunkcją śródbłonka i ryzykiem naczyniowych u pacjentów z różnym stopniem zaawansowania cukrzycy typu 2 i typu 1.
Komercjalizacja wyników badań.

Granty

1. NCN, OPUS 4; National Centre of Science, OPUS 4; PI dr hab. Ewa Łucja Stępień - Rola mikrocząstek w patomechanizmie retinopatii cukrzycowej - badanie mechanizmów komunikacji międzykomórkowej w starzeniu śródbłonka; The role of microparticles in pathomechanisms of diabetic retinopathy - analysis of intercellular communication mechanisms in endothelial aging (2013-2016)

2. NCN, Preludium; National Centre of Science Preludium; PI mgr Maryna Durak-Kozica Udział receptora dla urokinazowego aktywatora plazminogenu w procesie formowania i internalizacji mikrocząstek pochodzenia śródbłonkowego w warunkach hiperglikemii.; The role of urokinase-type plasminogen activator receptor in the process of endothelial microparticle formation and internalization in hyperglycemic conditions. (2015-2018)

Publikacje Grupy

2017

17. STĘPIEŃ E, Kwaśniewska M, Rębowska E, Golański J, Drygas W. Modified thrombin formation and fibrinolysis in an ultra-endurance marathon swimmer. Scand J Med Sci Sports. 2017 May;27(5):567-570. doi: 10.1111/sms.12836

16. Surman M, STĘPIEŃ E, Hoja-Łukowicz D, Przybyło M. Deciphering the role of ectosomes in cancer development and progression: focus on the proteome. Clin Exp Metastasis. 2017 Mar 19. doi: 10.1007/s10585-017-9844-z.

15. Kasprzyk J, STĘPIEŃ E, Piekoszewski W. Application of nano-LC-MALDI-TOF/TOF-MS for proteomic analysis of microvesicles. Clin Biochem. 2017 Mar;50(4-5):241-243. doi: 10.1016/j.clinbiochem.2016.11.013.

14. Gajos K, Kamińska A, Awsiuk K, Bajor A, Gruszczyński K, Pawlak A, Żądło A, Kowalik A, Budkowski A, STĘPIEŃ E. Immobilization and detection of platelet-derived extracellular vesicles on functionalized silicon substrate: cytometric and spectrometric approach. Anal Bioanal Chem. 2017 Feb;409(4):1109-1119. doi: 10.1007/s00216-016-0036-5.

2016

13. Rueda-Romero C, Hernández-Pérez G, Ramos-Godínez P, Vázquez-López I, Quintana-Belmares RO, Huerta-García E, STĘPIEŃ E, López-Marure R, Montiel-Dávalos A, Alfaro-Moreno E. Titanium dioxide nanoparticles induce the expression of early and late receptors for adhesion molecules on monocytes. Part Fibre Toxicol. 2016 Jun 23;13(1):36. doi: 10.1186/s12989-016-0147-3.

12. Kamińska A, Platt M, Kasprzyk J, Kuśnierz-Cabala B, Gala-Błądzińska A, Woźnicka O, Jany BR, Krok F, Piekoszewski W, Kuźniewski M, Stępień EŁ. Urinary Extracellular Vesicles: Potential Biomarkers of Renal Function in Diabetic Patients. J Diabetes Res. 2016;2016:5741518. doi: 10.1155/2016/5741518.

11. Kuźniewski M, Fedak D, Dumnicka P, STĘPIEŃ E, Kuśnierz-Cabala B, Cwynar M, Sułowicz W. Osteoprotegerin and osteoprotegerin/TRAIL ratio are associated with cardiovascular dysfunction and mortality among patients with renal failure. Adv Med Sci. 2016;61(2):269-275. doi:

10.1016/j.advms.2016.03.003. 10. Alexandru N, Badila E, Weiss E, Cochior D, STĘPIEŃ E, Georgescu A. Vascular complications in diabetes: Microparticles and microparticle associated microRNAs as active players. Biochem Biophys Res Commun. 2016;472(1):1-10. doi:10.1016/j.bbrc.2016.02.038.

9. Sporek M, Dumnicka P, Gala-Bladzinska A, Ceranowicz P, Warzecha Z, Dembinski A, STĘPIEŃ E, Walocha J, Drozdz R, Kuzniewski M, Kusnierz-Cabala B. Angiopoietin-2 Is an Early Indicator of Acute Pancreatic-Renal Syndrome in Patients with Acute Pancreatitis. Mediators Inflamm. 2016;2016:5780903. doi: 10.1155/2016/5780903.

8. Gacoń J, Kabłak-Ziembicka A, STĘPIEŃ E, Enguita FJ, Karch I, Derlaga B, Żmudka K, Przewłocki T. Decision-making micro RNAs (miR-124, -133a/b, -34a and -134) in patients with occluded target vessel in acute coronary syndrome. Kardiol Pol. 2016;74(3):280-8.

7. Kuźniewski M, Fedak D, Dumnicka P, Kapusta M, STĘPIEŃ E, Chowaniec E, Krzanowska K, Krzanowski M, Chmiel G, Solnica B, Sułowicz W. Carboxylated and intact osteocalcin predict adiponectin concentration in hemodialyzed patients. Ren Fail. 2016 Jan 29:1-7.

6. TOKARZ A, Kusnierz-Cabala B, Kuźniewski M, Gacoń J, Mazur-Laskowska M, STĘPIEŃ E. Seasonal effect of vitamin D deficiency in patients with acute myocardial infarction. Kardiol Pol. 2016 Jan 18. doi: 10.5603/KP.a2016.0002. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 26779851.

2015

5. Tokarz A, Szuścik I, Kuśnierz-Cabala B, Kapusta M, Konkolewska M, Żurakowski A, Georgescu A, STĘPIEŃ E. Extracellular vesicles participate in the transport of cytokines and angiogenic factors in diabetic patients with ocular complications. Folia Med Cracov. 2015;55(4):35-48.

4. Kuśnierz-Cabala B, Nowak E, Sporek M, Kowalik A, Kuźniewski M, Enguita FJ, STĘPIEŃ E. Serum levels of unique miR-551-5p and endothelial-specific miR-126a-5p allow discrimination of patients in the early phase of acute pancreatitis. Pancreatology. 2015 Jul-Aug;15(4):344-51.

3. STĘPIEŃ E, Gruszczyński K, Kapusta P, Kowalik A, Wybrańska I. Plasma centrifugation does not influence thrombin-antithrombin and plasmin-antiplasmin levels but determines platelet microparticles count. Biochem Med (Zagreb). 2015 Jun 5;25(2):222-9.

2. Kim DK et al. …STĘPIEŃ E, … Gho YS. EVpedia: a community web portal for extracellular vesicles research. Bioinformatics. 2015;31(6):933-9.

2014

1. STĘPIEŃ E, Szuścik I, TOKARZ A, Enguita FJ, Solnica B, Żurakowski A, Małecki M. The role of microparticles in pathomechanisms of diabetic retinopathy - analysis of intercellular communication mechanisms in endothelial aging. Case control study in patients with metabolic syndrome, diabetes type 1 and type 2. Journal of Medical Science. 2014;4(83):322–327.