Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Gronostajowa 7A
30-387 Kraków
Telefon: +48 12 664 5369
Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Gronostajowa 7A
30-387 Kraków
MCB UJ

Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ (MCB) to działające w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego pozawydziałowe centrum badawcze, które zostało utworzone w 2014 r. w celu zwiększenia potencjału naukowo-badawczego Uniwersytetu. Celem MCB jest konkurowanie z najlepszymi instytucjami badawczymi w Europie i na świecie. W Centrum działa kilkanaście grup badawczych prowadzących badania naukowe w zakresie tematycznym definiowanym przez kontinuum gen-struktura-funkcja. Prace badawcze koncentrują się w obszarach bioinformatyki, genetyki, biologii strukturalnej, wirusologii, biologii molekularnej roślin i sygnalizacji komórkowej. Wspierane są przez pracownie usługowe (ang. core facilities), do których należy Centrum Genomiki, Pracownia Krystalizacji Białek, Pracownia Proteomiki i Spektrometrii Mas, Pracownia Obrazowania Mózgu oraz Zwierzętarnia. Wykwalifikowana kadra zapewnia doskonałą jakość usług zarówno dla grup badawczych działających w ramach MCB, jak i sąsiednich wydziałów, a także podmiotów zewnętrznych; jednostek naukowych i firm. Dzięki uruchomieniu w sąsiadującym budynku synchrotronu, Krajowego Centrum Kriomikroskopii Elektronowej, MCB uzyskało dostęp do najnowocześniejszych urządzeń z zakresu biologii strukturalnej.
W celu utrzymania jakości badań na najwyższym, międzynarodowym poziomie, działania wszystkich grup badawczych są regularnie weryfikowane przez Międzynarodowy Komitet Doradczy, w skład którego wchodzą uznani naukowcy z kraju i zagranicy. Jakość badań w MCB potwierdza niezmiennie wysoki wskaźnik sukcesu w pozyskiwaniu środków na badania w ramach konkursów krajowych i międzynarodowych, jak również osiągnięcia w zakresie publikacji w najbardziej renomowanych czasopismach naukowych. Szeroki zakres współpracy naukowców MCB z jednostkami z całego świata, w tym Wielkiej Brytanii, USA, Japonii, Niemiec Australii i wielu innych, przynosi wymierne efekty w postaci wspólnych publikacji w najlepszych czasopismach naukowych: Nature, Cell Press, EMBO Journal i innych.

 

Informacje kontaktowe

mcb@uj.edu.pl
https://mcb.uj.edu.pl/

Adres: ul. Gronostajowa 7A, 30-387 Kraków

Telefon: +48 12 664 5369
Faks: +48 12 664 6902

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sekretariat

Paulina Selecka-Dragan
Telefon: +48 12 664 53 69; e-mail: paulina.selecka@uj.edu.pl

Kontakt dla mediów

Telefon: +48 519 329 001; e-mail: media.mcb@uj.edu.pl

Portiernia

Karolina Wójcik, Marcin Rokitowski
Telefon: +48 12 664 60 05

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyszukiwarka pracowników