Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

czerwiec 2022

20220620
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Kongres EUROBIOTECH 2022 w Krakowie

Data: 20.06.2022 - 22.06.2022
Miejsce: EXPO, Galicyjska 9, 31-586 Kraków
Organizator: https://www.eurobiotech.krakow.pl/gb/organizers.html
Kontakt: https://www.eurobiotech.krakow.pl/gb/contact.html
Witryna internetowa wydarzenia: https://www.eurobiotech.krakow.pl/gb/
Kongres EUROBIOTECH 2022 w Krakowie

Prelekcje, nagrody i wyróżnienia naukowców Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego na zakończonej w Krakowie 8. edycji kongresu EUROBIOTECH.

Tematy przewodnie konferencji

W dniach 20-22 czerwca odbyła się w Krakowie ósma edycja kongresu EUROBIOTECH, przesunięta z roku 2021 z powodu pandemii. Tematami przewodnimi były najważniejsze aspekty biotechnologii medycznej; terapia genowa, biotechnologia farmakologiczna i badania nad lekami, hematopoetyczne komórki macierzyste, szczepionki, biotechnologia skóry i mięśni, technologie oparte na kwasach nukleinowych, indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste, nowe narzędzia w biotechnologii medycznej, edycja genów w badaniach i terapii, komórki macierzyste - modele i mechanizm chorób, biotechnologia medyczna w terapii nowotworów, biotechnologia medyczna chorób rzadkich, zastosowanie edycji genomu dla zrównoważonej produkcji roślinnej i innowacji, inżynieria rozwojowa i fizjologiczna dla doskonalenia cech roślin uprawnych, biotechnologia przemysłowa oraz aktualny stan wyników badań nad COVID-19.

Prelekcje naukowców z MCB UJ

Podczas konferencji prelekcje wygłosili naukowcy Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ; dr Neli Kachamakova-Trojanowska z Grupy Badawczej Molekularnych Mechanizmów Chorób - Possible molecular mechanisms related to the endothelial dysfunction in HNF1A-MODY (Możliwe mechanizmy molekularne związane z dysfunkcją śródbłonka u chorych na zespół HNF1A-MODY), dr hab. Rafał Mostowy (mostowylab.com) z Grupy Badawczej Genomiki Mikroorganizmów - Genomic patterns of co-evolution between bacterial surface polysaccharides and phage receptor-binding proteins (Genomowe wzory współewolucji pomiędzy polisacharydami powierzchniowymi bakterii a białkami wiążącymi receptory fagowe) oraz doktorant Haider Ali - Unrevealing post-transcriptional HIV-1 latency with MATR3 proteome (Odkrywanie posttranskrypcyjnej latencji HIV-1 za pomocą proteomu MATR3).
Prof. Krzysztof Pyrć z Laboratorium Wirusologii Virogenetics MCB, podczas panelu zamknięcia konferencji, prelekcją COVID-19: drug development in the time of the pandemic (COVID-19: opracowywanie leków w czasie pandemii), podsumował problemy związane z repozycjonowaniem i projektowaniem leków i skutecznych terapii w kontekście pandemii COVID-19 wywołanej przez SARS-CoV-2.

Od lewej: Dr hab. Rafał Mostowy, Dr Neli Kachamakova-Trojanowska, Prof. Krzysztof Pyrć (fot.MCB UJ)

Nagroda i wyróżnienie dla Pracowni Proteolizy i Modyfikacji Potranslacyjnej Białek

Na konferencji Eurobiotech 2022 nagrodę i wyróżnienie zdobyły również postery Pracowni Proteolizy i Modyfikacji Potranslacyjnej Białek MCB. Autorkami plakatów są dr Ewa Bielecka, mgr Natalia Zubrzycka, dr inż. Anna Maksylewicz oraz lider Grupy Badawczej dr Tomasz Kantyka. Prezentowane na plakatach wyniki badań prowadzone były we współpracy z partnerem przemysłowym - Wellnanopharm i dotyczyły wpływu kwasu ursolowego na modele łuszczycy in vitro. Gratulujemy!

Od lewej: mgr Natalia Zubrzycka, dr Ewa Bielecka (fot.MCB UJ)

 

Poniżej prezentujemy nagrodzone plakaty, które można było zobaczyć w specjalnej strefie wystawienniczej firm branżowych, centrów transferu technologii, jednostek badawczych i uczelni, która jak co roku, jest miejscem otwartego dialogu, przedstawienia projektów do komercjalizacji oraz obszarem zademonstrowania praktycznych rozwiązań otwierających opcję podjęcia efektywnej współpracy pomiędzy nauką a biznesem.

Nagroda mgr Natalia Zubrzycka

Wyróżnienie dr Ewa Bielecka


Strona konferencji: www.eurobiotech.krakow.pl/gb/