Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko ASYSTENT w grupie pracowników badawczych w Małopolskim Centrum Biotechnologii w grupie badawczej Biologii Molekularnej Roślin w zakresie biologii molekularnej w ramach realizacji projektu Sonata Bis 9

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENT w grupie pracowników badawczych w Małopolskim Centrum Biotechnologii w grupie badawczej Biologii Molekularnej Roślin w zakresie biologii molekularnej w ramach realizacji projektu Sonata Bis 9, Narodowego Centrum Nauki pt. Wgląd w molekularne podłoże mechanizmów degradacji peroksysomów poprzez autofagię w roślinach lądowych, PSP: K/PBD/000340 (stanowisko typu „post-doc”)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
 
1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
 
Idealny kandydat powinien:
- posiadać co najmniej 4 letnie doświadczenie z zakresu analiz biologii komórki roślinnej oraz biologii molekularnej roślin,
- wykazać się praktyczną znajomością technik laboratoryjnych izolacji: białek, DNA, RNA takich jak Western blotting, PCR, qPCR, 
- posiadać doświadczenie w pracy z mikroskopem konfokalnym oraz znajomość metod bioobrazowania będzie dodatkowym atutem
- wykazać się zainteresowaniem pracą badawczą w dziedzinie biologii komórki roślinnej,
- umiejętność płynnej komunikacji pisemnej i ustnej w języku angielskim,
- umiejętność konstruowania hipotez, samodzielnej pracy i analitycznego myślenia,
- gotowość do poznawania nowych metod i dziedzin,
 
Stanowisko: ASYSTENT
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologi
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.08.2021 r.
 
Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

RODO.pdf