Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczych w laboratorium Molekularnych Mechanizmów Chorób w Małopolskim Centrum Biotechnologii (projekt SONATA BIS)

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczych w laboratorium Molekularnych Mechanizmów Chorób w Małopolskim Centrum Biotechnologii (projekt SONATA BIS, Narodowe Centrum Nauki)

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;

2) biorą czynny udział w życiu naukowym;

3) posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych.

Wymagane kwalifikacje:

- Doktorat z dziedziny biologii molekularnej lub podobniej (biologia, biochemia, biologia medyczna, biotechnologia);

- Doświadczenie w zakresie biologii komórek i edycji genów oraz znajomość techniki FACS, obrazowania; doświadczenie w analizy szlaków signalowych wapnia w komórkach będzie dodatkowym atutem; mile widziane doświadczenie w analizach bioinformatycznych albo metaboliki funkcjonalnej komórki.

- Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+; umiejętność czytania, rozumienia i pisania w naukowym języku angielskim;

- znajomość i umiejętność obsługi oprogramowania komputerowego

- umiejętność współpracy, sumienność, aktywność;

- chęc poznawania i aplikowania nowych technik badawczych.

 

Dodatkowe wymagania związane z zatrudnieniem w projekcie NCN Sonata-Bis:

- w ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem zatrudnienia w projekcie nie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy;

- uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (z uwzględnieniem przerw określonych w definicji stanowiska typu post-doc zawartej w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki).

 

Stanowisko: ADIUNKT
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 15.08.2021
Data wytworzenia: 12.07.2021

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

Pobierz plik.pdf