Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Laboratorium Bionanonauki i Biochemii rekrutuje na stanowisko doktoranta w projekcie „Wpływ nanoskali, trójwymiarowy układ białek na aktywność biologiczną i terapeutyczną (FIT)”

Laboratorium Bionanonauki i Biochemii rekrutuje na stanowisko doktoranta w projekcie zatytułowanym „Wpływ nanoskali, trójwymiarowy układ białek na aktywność biologiczną i terapeutyczną (FIT)” na okres do czterech lat. Szczodre stypendium jest w pełni finansowane z projektu. Celem projektu jest zaprojektowanie i wyprodukowanie sztucznych „inteligentnych” nanocząstek na bazie DNA i białek, które będą w stanie zapobiegać inwazji bakterii chorobotwórczych do tkanek oraz dostarczać cząsteczki terapeutyczne do chorych tkanek.

Laboratorium Bionanonauki i Biochemii rekrutuje na stanowisko doktoranta w projekcie zatytułowanym „Wpływ nanoskali, trójwymiarowy układ białek na aktywność biologiczną i terapeutyczną (FIT)” na okres do czterech lat. Szczodre stypendium jest w pełni finansowane z projektu. Celem projektu jest zaprojektowanie i wyprodukowanie sztucznych „inteligentnych” nanocząstek na bazie DNA i białek, które będą w stanie:

a) zapobiegać inwazji bakterii chorobotwórczych do tkanek oraz

b) dostarczać cząsteczki terapeutyczne do chorych tkanek.

 

Wybrany kandydat będzie miał możliwość pracy nad wszystkimi aspektami projektu w ramach szerokiej współpracy. Głównym celem projektu doktoranckiego będzie zaprojektowanie sztucznych nanocząstek składających się z białek i DNA, zdolnych do blokowania patogennych bakterii przed atakowaniem komórek.
Podczas pracy nad projektem będziesz wykorzystywać techniki inżynierii białek/DNA in silico do projektowania nanocząstek. Wykorzystasz techniki biologii molekularnej i biochemii do wytworzenia cząstek. Poznasz techniki biologii strukturalnej, takie jak Cryo-EM i inne techniki biofizyczne, aby scharakteryzować swoje cząsteczki i techniki biologii komórki, aby ocenić ich potencjał terapeutyczny. Będziesz miał okazję nauczyć się ważnych umiejętności miękkich, takich jak umiejętności prezentacji i zarządzania. Będziesz mógł również zaprezentować swoją pracę na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Zostaniesz cenionym członkiem Laboratorium Bionanonauki i Biochemii, które jest stymulującym intelektualnie miejscem pracy dla prężnej grupy bionanonaukowców i biochemików.

Więcej informacji o laboratorium Bionanonauki i Biochemii można znaleźć na stronie Heddle Lab.

Idealny kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

  • Posiada tytuł magistra, magistra inżyniera lub równoważny stopień z biologii molekularnej, inżynierii białek, biologii strukturalnej, biochemii lub dziedzin pokrewnych;
  • Doświadczenie w biologii komórki i technikach hodowli komórek jest dodatkowym atutem, choć nieobowiązkowe;
  • Jest zmotywowanym do studiowania biochemii i biologii strukturalnej oraz zainteresowanym pracą nad inteligentnymi systemami dostarczania leków nowej generacji;
  • Wykazuje zaangażowanie w projekt i zdolność do pracy samodzielnej;
  • Posiada doskonałe umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej w języku angielskim;
  • Posiada dobre umiejętności w zakresie zarządzania pracą i prowadzenia dokumentacji eksperymentalnej;
  • Wykazuje umiejętność pracy w różnych dyscyplinach i chęć zdobywania wiedzy w nowych obszarach;
  • Potrafi pracować w zespole oraz z międzynarodowymi współpracownikami.

Szczegóły konkursu oraz wymagana dokumentacja znajdują się na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego.