Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Laboratorium Bionanonauki i Biochemii rekrutuje na stanowisko doktoranta w projekcie „Strukturalne podstawy oporności przekazywalnej na fluorochinolony”

Laboratorium Bionanonauki i Biochemii rekrutuje na w pełni finansowane stanowisko doktoranta na okres do trzech lat. Wybrany kandydat będzie pracował nad projektem finansowanym przez NCN zatytułowanym „Strukturalne podstawy oporności przekazywalnej na fluorochinolony”.

Laboratorium Bionanonauki i Biochemii rekrutuje na w pełni finansowane stanowisko doktoranta na okres do trzech lat. Wybrany kandydat będzie pracował nad projektem finansowanym przez NCN zatytułowanym „Strukturalne podstawy oporności przekazywalnej na fluorochinolony”, aby odkryć mechanizmy oporności przekazywalnej na fluorochinolony u Mycobacterium tuberculosis.

 

 

 

Podczas pracy nad projektem wykorzystasz mikroskopię krioelektronową (cryo-EM) do zbadania interakcji MfpA – białka oporności na fluorochinolony z gyrazą DNA prątków. Projekt daje możliwość przeprowadzenia podstawowych badań z zakresu biologii molekularnej (biologia topoizomerazy DNA) o rzeczywistym oddziaływaniu na problemy zdrowotne (oporność na leki przeciwdrobnoustrojowe). Poznasz techniki produkcji białek oraz techniki biologii strukturalnej, w szczególności cryo-EM. Będziesz mieć również możliwość uczestniczenia w projektowaniu leków in silico, badaniach przesiewowych i testach aktywności.

Więcej informacji o laboratorium Bionanonauki i Biochemii można znaleźć na stronie Heddle Lab.

Idealny kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

  • Posiada tytuł magistra, magistra inżyniera lub równoważny stopień w biologii molekularnej, biologii strukturalnej, biochemii lub dziedzinach pokrewnych;
  • Jest zmotywowany do studiowania biochemii i biologii strukturalnej;
  • Wykazuje zaangażowanie w pracę i zdolność do pracy samodzielnej;
  • Posiada doskonałe umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej w języku angielskim;
  • Posiada dobre umiejętności w zakresie zarządzania pracą i prowadzenia dokumentacji eksperymentalnej;
  • Wykazuje umiejętność pracy w różnych dyscyplinach i chęć zdobywania wiedzy w nowych obszarach;
  • Potrafi pracować w zespole oraz z międzynarodowymi współpracownikami.

Szczegóły konkursu oraz wymagana dokumentacja znajdują się na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego.