Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Małopolskim Centrum Biotechnologii (MCB)

Uniwersytet Jagielloński ogłasza konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Małopolskim Centrum Biotechnologii (MCB)

W Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego pojawiła się nowa możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin na stanowisku pracownika administracyjnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jesteśmy międzynarodowym instytutem, w którym językiem roboczym jest język angielski. Wyłoniony kandydat podejmie się zadania zapewnienia zgodności i poprawności dokumentacji we wszystkich aspektach bezpieczeństwa i higieny pracy w naszym instytucie, ściśle współpracując z Inspektoratem BHP UJ. Osoba ta będzie doradzać zespołowi kierowniczemu w zakresie zmian w przepisach bhp, będzie odpowiedzialna za przeprowadzanie kontroli bhp, a także będzie przeprowadzać kontrole bhp w pomieszczeniach MCB (laboratoria i pozostała przestrzeń) w celu zatwierdzenia już wdrożonych procedur bezpieczeństwa i zaproponowania nowych rozwiązań adekwatnych do potrzeb. Głównym celem jest zapewnienie  bezpiecznego środowiska pracy. Co najważniejsze, wyłoniony kandydat będzie pierwszą osobą, z którą należy się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z bezpieczeństwem.

Ze względu na zróżnicowane badania prowadzone w naszym instytucie i wymogi z tym związane mamy złożone wymogi w zakresie BHP, które wymagają specjalistycznej wiedzy: środowisko badawcze BSL3; materiały zakaźne (np. próbki bakterii, drożdży i wirusów, w tym GMM i GMO); ludzkie próbki kliniczne; zarządzanie odpadami ogólnymi i niebezpiecznymi biologicznie, chemikalia i materiały rakotwórcze; lasery klasy 3; gazy laboratoryjne i techniczne (np. CO2, N2 i inne); bardzo niskie temperatury; praca w chłodniach.

Poszukujemy kandydata, który charakteryzuje się doskonałymi umiejętnościami interpersonalnymi, potrafi być liderem dla innych, reprezentuje postawę "can-do" i proponuje rozwiązania nawet niestandardowych problemów. Poszukujemy osoby, która jest na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami bhp, zarówno na poziomie krajowym, jak i uniwersyteckim, czyniąc je zrozumiałymi dla naszych pracowników i studentów, oraz znajduje realistyczne rozwiązania w celu dostosowania instytutu do aktualnych przepisów bhp, organizuje szkolenia z zakresu bezpiecznej pracy i ewakuacji, opracowuje scenariusze zagrożeń i proponuje rozwiązania, potrafi udzielić pierwszej pomocy medycznej w razie wypadku. Kandydat musi być gotowy do ciągłego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności, również poprzez specjalistyczne kursy i szkolenia na poziomie (między)narodowym, w celu zaspokojenia nowych potrzeb/braków w wiedzy. Wyłoniony kandydat będzie współpracował z innymi pracownikami, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę i/lub są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i higienę pracy w MCB.

Wymagane kwalifikacje:

 • Wykształcenie wyższe (dyplom magistra)
 • doświadczenie i wiedzę w zakresie przepisów BHP w środowisku laboratoryjnym (środki ochrony indywidualnej, praca z zimnymi i gorącymi odczynnikami/elementami wyposażenia, niebezpieczne substancje chemiczne (kwasy, zasady, toksyny), związki rakotwórcze),
 • znajomość przepisów przeciwpożarowych i bezpieczeństwa oraz ogólnego bezpieczeństwa poza środowiskiem laboratoryjnym,
 • znajomość procedur utylizacji odpadów odpowiednich dla różnych rodzajów odpadów laboratoryjnych (biologicznych i chemicznych),
 • znajomość przepisów dotyczących GMM i GMO,
 • umiejętność przeprowadzania audytów wewnętrznych w laboratoriach MCB,
 • znajomość przepisów dotyczących pracy z ludzkimi próbkami klinicznymi,
 • znajomość przepisów w zakresie korzystania z gazów laboratoryjnych i technicznych,
 • znajomość zasad BHP w pracy w ekstremalnych temperaturach (bezpieczne korzystanie z zamrażarek utrzymujących ultraniskie temperatury, gorących łaźni wodnych i innych),
 • wiedzę i praktyczne doświadczenie w pracy laboratoryjnej na poziomie od 1 do 3 stopnia bezpieczeństwa biologicznego (BSL3),
 • doskonałą znajomość języka polskiego i bardzo dobrą znajomość języka angielskiego.

Wymagane cechy:

 • wysoka kultura osobista
 • zdolności komunikacyjne
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • odpowiedzialność
 • doskonałe umiejętności interpersonalne

Zainteresowani proszeni są o składanie CV (z podaniem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej) wraz     z dokumentami potwierdzającymi spełnienie ww. wymagań w MCB adres: ul. Gronostajowa 7A, 30-387 Kraków w godzinach od 8:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku lub za pośrednictwem poczty email na adres: katarzyna.maziarka@uj.edu.pl                                                
Prosimy o dołączenie do swojej aplikacji potwierdzone formularze „informacji o przetwarzaniu danych osobowych” oraz „zgody na przetwarzanie danych osobowych”.

Stanowisko: Pracownik Administracji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii, UJ
Termin rozpoczęcia konkursu: 01.09.2022
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 15.09.2022
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia: 30.09.2022

Data wytworzenia: 31.08.2022

Uniwersytet Jagielloński zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska, jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odbierać w terminie od dnia 30.09.2022 roku do dnia 31.12.2022.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 12 663 63 34.

Szczegóły w załączniku

Sczególy ogłoszenia