Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczych w grupie badawczej Bioinformatyki w Małopolskim Centrum Biotechnologii w projekcie NCN SONATA BIS 10

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczych w grupie badawczej Bioinformatyki w Małopolskim Centrum Biotechnologii w projekcie NCN SONATA BIS 10 w zakresie bioinformatyki

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1) posiadają co najmniej stopień doktora;
2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy; 
3) biorą czynny udział w życiu naukowym.
 
Idealny kandydat powinien posiadać:
1) tytuł doktora w dziedzinie informatyki lub biologii, bioinformatyki, automatyki, fizyki, matematyki lub pokrewnej,
2) doskonała znajomość języka angielskiego,
3) doświadczenie w analizie danych metagenomicznych, eksploracji dużych zbiorów danych lub doświadczenie w technikach uczenia maszynowego,
4) doświadczenie w przynajmniej jednym języku programowania (zwłaszcza Python),
5) umiejętność współpracy,
6) chęć pracy interdyscyplinarnej,
7) zrozumienie znaczenia komunikacji i interakcji z innymi członkami grupy, współpracownikami i pracownikami Centrum.
 
Więcej informacji o projekcie Rozszerzona charakteryzacja mikrobiomu z wykorzystaniem synergii wewnętrznych społeczności mikrobiomowej dla lepszego zrozumienia Ekspozomu znajduje się na stronie: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2020-06-15vpaw/streszczenia/491777-pl.pdf
 
Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: MCB, UJ
Termin rozpoczęcia konkursu: 29.08.2022
Termin składania dokumentów: 30.09.2022
Data wytworzenia: 29.08.2022
 
Szczegóły w załączniku

Szczegóły Ogłoszenia.pdf