Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie dla naukowców rozpoczynających karierę do tworzenia grup badawczych finansowanych z grantów

Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, najwyżej notowanej uczelni w Polsce, zaprasza naukowców rozpoczynających swoje kariery (ECR) do tworzenia grup badawczych finansowanych z grantów w naszym instytucie.

MCB jest interdyscyplinarnym ośrodkiem badawczym działającym w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie w MCB działa 15 grup badawczych, ale w związku z rozszerzeniem przestrzeni laboratoryjnej i biurowej poszukujemy nowych liderów grup Early Career Researchers (ERC) z udokumentowanym dorobkiem i osiągnięciami naukowymi, którzy chcieliby kontynuować swoją pracę w nowoczesnym centrum badawczym.

Naukowcom zainteresowanym współpracą z MCB oferujemy wsparcie w poszukiwaniu finansowania grantowego, nowoczesną przestrzeń badawczą wraz z wyposażeniem oraz pomoc istniejących zespołów badawczych.

Badania MCB koncentrują się w trzech obszarach; Gospodarz-Mikroorganizm-Środowisko, Interakcje międzycząsteczkowe, Sygnalling komórkowy. Pracujemy na continuum Gen-Białko-Funkcja-Badania translacyjne. Szukamy naukowców, których zainteresowania badawcze pokrywają się z głównymi nurtami badań w naszym centrum. Chętnie podejmiemy współpracę z immunologami i/lub naukowcami, którzy mają doświadczenie w genomice/proteomice pojedynczych komórek. Rozważymy także aplikacje wyróżniających się naukowców z innych dziedzin.

MCB jest ośrodkiem badawczym o światowych standardach pracy, w naszym centrum prowadzony jest pierwszy w Polsce ERC Consolidator grant z obszaru Nauk o Życiu. Realizujemy również szereg projektów z programów Horizon.

W ramach dążenia do doskonałości badawczej MCB i liderzy naszych grup są oceniani przez Międzynarodową Naukową Radę Doradczą, która obecnie obejmuje przedstawicieli z Austrii, Francji, Izraela, Polski i Wielkiej Brytanii oraz jednego laureata Nagrody Nobla. Ponadto kładziemy duży nacisk na kulturę pracy, transfer i wymianę doświadczeń, mentoring oraz współpracę między grupami badawczymi.

Ze względu na międzynarodowy charakter centrum naszym językiem komunikacji jest język angielski.

Jeżeli jesteś zainteresowany utworzeniem grupy badawczej w MCB, z perspektywą możliwości pozyskania środków finansowych na realizację swoich projektów badawczych, prześlij nam CV z uwzględnieniem następujących informacji (całość max. 500 słów):

  • Opis projektu badań w perspektywie 3-5 lat w kontekście obszarów badawczych MCB
  • Źródła potencjalnego finansowania

Aplikacje w języku angielskim prosimy wysyłać na adres:  danuta.mossakowska@uj.edu.pl