Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko STYPENDYSTY DOKTORANTA w Grupie Badawczej Genomiki Mikrobów w MAŁOPOLSKIM CENTRUM BIOTECHNOLOGII (Projekt SONATA BIS 10, Narodowe Centrum Nauki)

Grupa Badawcza Genomiki Mikrobów poszukuje doktoranta w szkole doktorskiej lub będącego uczestnikiem studiów doktoranckich na pełnopłatne stypendium trwające do 4 lat. Wybrany kandydat będzie pracował z dedykowanym i zmotywowanym zespołem zajmującym się genomiką ewolucyjną zakaźnych bakterii i wirusów. Posługujemy się bioinformatyką, aby uzyskać wiedzę na temat ewolucji mikroorganizmów, co pomaga w projektowaniu lepszych interwencji medycznych przeciwko zakażeniom.

Tytuł projektu: „Zastosowanie genomiki epidemiologicznej oraz mikrobiologii doświadczalnej do badania ewolucji zakresu gospodarzy u bakteriofagów”
Streszczenie projektu: https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/490984-pl.pdf
Warunki zatrudnienia: umowa stypendialna na warunkach określonych w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”.
Opis zadań: 

 1. Podjęcie innowacyjnych badań w dziedzinie bioinformatyki, ewolucji, genomiki oraz mikrobiologii, skupionych na bakteriach z gatunku Klebsiella pneumoniae oraz bakteriofagach łagodnych specyficznych dla tego gatunku oraz innych bakterii blisko z nimi spokrewnionych.
 2. Bycie na bieżąco z najnowszą literaturą badawczą w dziedzinie wykonywanych badań.
 3. Realizacja projektu przy współpracy w konsorcjum z Uniwersytetem Wrocławskim.
 4. Rozpowszechnianie wyników badań poprzez prezentacje na spotkaniach naukowych i konferencjach.
 5. Uczestnictwo w regularnych spotkaniach grupowych i prezentowaniu wyników badań przed innymi członkami grupy.
 6. Rozwój i publikowanie oprogramowania komputerowego przez odpowiednie narzędzia internetowe (np. Github).
 7. Działanie jako źródło wiedzy, informacji naukowych i porad dla innych członków grupy.
 8. Dostosowywanie istniejących i rozwijanie nowych technik i metod naukowych.
 9. Testowanie hipotez i analizowanie danych, przeglądanie i udoskonalanie hipotez roboczych w zależności od potrzeb.
 10. Wnoszenie wkładu w inne zadania w ramach grupy, które wchodzą w zakres finansowanego projektu.
 11. Uzgadnianie jasnych celów zadań, organizacji i delegowania pracy innym członkom zespołu oraz szkolenie innych członków grupy w zakresie specjalistycznych metodologii lub procedur.
 12. Uczestnictwo w publikowaniu wyników badań naukowych w międzynarodowych czasopismach recenzowanych i innych publikacjach oraz przewodniczenie takim publikacjom.

Wymagania stawiane kandydatom


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • Posiadanie tytułu magistra, magistra inżyniera lub równoważny w dziedzinie bioinformatyki/dziedzinach pokrewnych.
 • Posiadanie statusu doktoranta - doktorant w szkole doktorskiej lub będący uczestnikiem studiów doktoranckich.
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
         Idealny kandydat:
 • Będzie wyróżniać się na tle innych kandydatów pod względem wyników w nauce oraz zaangażowaniu w różne projekty naukowe w dziedzinie biologii oraz mikrobiologii.
 • Doświadczenie badawcze w genomice komparatywnej bakterii z rodziny Enterobacteriaceae.
 • Doświadczenie badawcze w genetyce populacyjnej oraz filogenetyce.
 • Doświadczenie badawcze zarówno w „mokrym” jak i „suchym” laboratorium.
 • Współautorstwo na przynajmniej jednej publikacji w renomowanych, międzynarodowym czasopiśmie naukowym.

Stanowisko: STYPENDYSTA
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin rozpoczęcia konkursu: 13.12.2021
Termin składania dokumentów: 19.12.2021
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia: 21.12.2021
Data wytworzenia: 13.12.2021

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Do konkursu przystąpił jeden kandydat. Zaakceptowano kandydaturę Vyshakha Rajachandra-Panickera.

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

RODO_PL.pdf

RODO_ENG.pdf