Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko pracownika z grupy pracowników naukowo-technicznych (biologia strukturalna, biologia molekularna, bionanonauka (origami DNA, nanomaszyny)) w laboratorium Bionanonauki i Biochemii w MAŁOPOLSKIM CENTRUM BIOTECHNOLOGII (w ramach projektu FNP TEAM)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko pracownika z grupy pracowników naukowo-technicznych (biologia strukturalna, biologia molekularna, bionanonauka (origami DNA, nanomaszyny)) w laboratorium Bionanonauki i Biochemii w MAŁOPOLSKIM CENTRUM BIOTECHNOLOGII (w ramach projektu FNP TEAM)

Laboratorium Bionanonauki i Biochemii poszukuje obecnie kandydata na pełnopłatne stanowisko pracownika z grupy pracowników naukowo-technicznych na okres do 15 m-cy. Wybrany kandydat dołączy do projektu, którego celem jest wykorzystanie wiedzy na temat projektowania i budowania nowych nanomaszyn DNA do zaprojektowania produkcji i testowania nowej platformy dla szczepionek skutecznych przeciwko SARS-CoV-2 i innym wirusom.
 
Kto może aplikować
 
Idealny kandydat powinien:
1. Posiadać tytuł licencjata z jednej z następujących nauk: biochemia, chemia biologiczna, biologia molekularna, biologia strukturalna lub dziedzin pokrewnych;
2. Posiadać doświadczenie w przynajmniej jednym z: biochemii białek, chemii lipidów, nanotechnologii DNA;
3. Doświadczenie w technikach biologii strukturalnej oraz TEM i/lub mikroskopii sił atomowych biologicznych makromolekuł (w tym origami DNA) będzie mile widziane;
4. Posiadać dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
5. Posiadać zdolność dobrej organizacji pracy oraz dokumentacji pracy eksperymentalnej;
6. Posiadać zdolność pracy w różnych dziedzinach i jest chętny do zdobywania wiedzy z nowych dziedzin;
7. Potrafić współpracować;
 
Wybrany kandydat dołączy do projektu, którego celem jest wykorzystanie wiedzy na temat projektowania i budowania nowych nanomaszyn DNA do zaprojektowania produkcji i testowania nowej platformy dla szczepionek skutecznych przeciwko SARS-CoV-2 i innym wirusom.
 
Stanowisko: Pracownik z grupy pracowników naukowo-technicznych
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin nadsyłania zgłoszeń: 04/10/2021 r. w południe czasu środkowoeuropejskiego letniego
Data wytworzenia: 20.09.2021 r.
 
Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

RODO.pdf