Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczych w grupie badawczej ViroGenetics - BSL3 Laboratory of Virology w Małopolskim Centrum Biotechnologii

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczych w grupie badawczej ViroGenetics - BSL3 Laboratory of Virology w Małopolskim Centrum Biotechnologii (Projekt OPUS 17, Narodowe Centrum Nauki)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora;
2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
2) biorą czynny udział w życiu naukowym;
3) posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych

Wymagane kwalifikacje:

- Stopień doktora w dziedzinie nauk biologicznych,
- Doświadczenie w zakresie pracy z komórkami ssaczymi, preferowane doświadczenie w pracy z materiałem zakaźnym,
- Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+; umiejętność czytania, rozumienia i pisania w naukowym języku angielskim,
- Znajomość i umiejętność obsługi oprogramowania komputerowego,
- Umiejętność współpracy.

Stanowisko: ADIUNKT
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 17.03.2021
Data wytworzenia: 17.02.2021

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

Pobierz plik.pdf