Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta w Grupie Interakcji Roślin z Mikroorganizmami MCB UJ w projekcie OPUS 17

Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta w Grupie Interakcji Roślin z Mikroorganizmami MCB UJ w projekcie OPUS 17 „Mechanizmy oddziaływania roślin z grzybami endofitycznymi. Oddziaływanie endosymbionta na gospodarkę fosforanową rośliny”

Stypendyści będą zaangażowani następujące zadania:
Analiza poboru P z użyciem radioizotopów P 
Badanie mechanizmu oddziaływania mikroorganizmów na proces wzrostu elongacyjnego komórek włośnikowych
Wizualizacja mikroorganizmów symbiotycznych in planta
Badanie roli etylenu w oddziaływaniu mikroorganizmu na gospodarkę fosforanową rośliny
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące kryteria kwalifikacyjne: 
Posiada co najmniej tytuł zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego
Posiada status doktoranta w szkole doktorskiej lub jest uczestnikiem studiów doktoranckich.
 
Stanowisko: Doktorant Stypendysta
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 28.12.2020
Data wytworzenia: 11.12.2020
 
Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Szczegóły konkursu.pdf

Pobierz plik.pdf

Wyniki konkursu:

Liczba zgłoszonych kandydatów:2
Wybrano:
Maciej Gustab