Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczych w grupie badawczej ViroGenetics- BSL3 Laboratory of Virology w Małopolskim Centrum Biotechnologii

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczych w grupie badawczej ViroGenetics- BSL3 Laboratory of Virology w Małopolskim Centrum Biotechnologii

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
3) posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych.
 
Wymagane szczegółowe kwalifikacje:
- Studia magisterskie w dziedzinie biologii molekularnej lub podobnej (np. biochemia, biofizyka, biologia medyczna),
- Doświadczenie w zakresie technik biologii molekularnej, w tym RT-qPCR,
- Doświadczenie w zakresie badań z materiałem zakaźnym i próbkami środowiskowymi będzie dodatkowym atutem, 
- Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+; umiejętność czytania, rozumienia i pisania w naukowym języku angielskim,
- Znajomość i umiejętność obsługi oprogramowania komputerowego,
- Umiejętność współpracy i pracy w zespole.
 
Stanowisko: Asystent
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 28.10.2020
Data wytworzenia: 28.09.2020
 
Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

Pobierz plik.pdf