Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczych w zakresie nanotechnologii DNA, oczyszczania białek, biologii strukturalna, biochemii, chemii lipidów, biologii molekularna (FNP Team) w Laboratorium Bionanonauki i Biochemii (Heddle Lab)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczych w zakresie nanotechnologii DNA, oczyszczania białek, biologii strukturalna, biochemii, chemii lipidów, biologii molekularna (FNP Team) w Laboratorium Bionanonauki i Biochemii (Heddle Lab)

Laboratorium Bionanonauki i Biochemii poszukuje obecnie kandydata na pełnopłatne stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na okres do 24 m-cy. Wybrany kandydat dołączy do projektu, którego celem jest zaprojektowanie i zbudowanie nowych nanomaszyn DNA, zdolnych do interakcji z określonymi białkami i pomocnych w konstruowaniu sztucznych komórek i struktur komórko-podobnych, w szczególności będzie zaangażowany w stosowanie tej technologii do konstruowania nowych struktur, które będą mogły działać jako nowa klasa szczepionek, np. przeciwko SARS-CoV-2. 
 
Kto może aplikować:
Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
i) posiadają co najmniej stopień doktora;
ii) posiadają odpowiedni dorobek naukowy; 
iii) biorą czynny udział w życiu naukowym;
oraz spełniające następujące szczegółowe wymagania:
 
Idealny kandydat powinien spełniać następujące kryteria:
1. Posiadać stopień doktora inżynierii chemicznej, biologii strukturalnej, biologii molekularnej, biochemii,  biofizyki lub dziedziny pokrewnej.
2. Stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed datą podpisania umowy  (uwzględniając dozwolone przerwy w karierze).
3. Doświadczenie w pracy białkami/nanostrukturami DNA lub nanostrukturami lipidowymi będzie zaletą, ale nie jest konieczne w związku z możliwością nauczenia się tych umiejętności podczas pracy przy projekcie.
4. Doświadczenie w biologii strukturalnej, szczególnie mikroskopii krio elektronowej (cryo EM) będzie dodatkowym atutem, ale nie jest konieczne.
5. Powinien posiadać ogólne umiejętności w zakresie biologii molekularnej, takie jak klonowanie i wytwarzanie / oczyszczanie białek.
6. Dobre zdolności planowania pracy oraz prowadzenia ewidencji eksperymentów.
7. Zdolność do pracy w grupie złożonej ze specjalistów z różnych dziedzin.
8. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Szczegóły projektu - Zadania badawcze:
Przyczynianie się do projektowania nowatorskich nanostruktur białek, DNA i lipidów. 
Badania strukturalne zaprojektowanych sztucznych struktur (przy wykorzystaniu mikroskopii krio elektronowej (cryo-EM) i mikroskopii sił atomowych (AFM) przy współpracy z ekspertami i oraz krystalografii rentgenowskiej, gdy będzie mieć to zastosowanie). 
Praca z innymi członkami zespołu w celu oddziaływania sztucznych maszyn DNA z białkami i lipidami. 
Wytwarzanie i oczyszczanie białek i liposomów oraz innych struktur lipidowych, w tym rozdzielanie i oczyszczanie zmodyfikowanych gigantycznych jednowarstwowych pęcherzyków lipidowych i ich analizy końcowe
 
Stanowisko: Adiunkt w grupie pracowników badawczych
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 09.10.2020 r. w południe czasu środkowoeuropejskiego letniego
Data wytworzenia: 14.09.2020
 
Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Szczegóły Ogłoszenia.pdf