Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko DOKTORANTA - STYPENDYSTY w Laboratorium Biologii Rozwoju (DBL- Developmental Biology Laboratory) w MAŁOPOLSKIM CENTRUM BIOTECHNOLOGII (Projekt OPUS 18, Narodowe Centrum Nauki)

Wymagania:
 
Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada stopień magistra, magistra inżyniera lub równ orzędny, w jednej z dyscyplin naukowych związanych z projektem, np. biotechnologia rozrodu, biologia molekularna, oraz która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie posiada status doktoranta. Od kandydata wymagana będzie znajomość podstawowych technik stosowanych w embriologii doświadczalnej a przede wszystkim znajomość technik mikromanipulacyjnych (ICSI), hodowla zarodków in vitro, doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (embryo transfer).
 
Pozostałe wymagania
 
dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację w zespole oraz posługiwanie się literaturą naukową;
wysoka motywacja do pracy naukowej;
dobre zdolności organizacyjne;
predyspozycje do pracy z mikromanipulatorem,
zdolność pracy w zespole.
 
Opis zadań:
 
Wybrany kandydat będzie zaangażowany w prowadzenie badań w ramach projektu, którego celem jest ocena ryzyka występowania zaburzeń neurorozwojowych u potomstwa urodzonego w wyniku zastosowania technik wspomaganego rozrodu z wykorzystaniem mysiego modelu docytoplazmatycznej iniekcji plemnika (ICSI- Intracytoplasmic Sperm Injection). Doktorant będzie zaangażowany w prace związane z pozyskaniem potomstwa (pozyskiwanie oocytów, mikromanipulacja, hodowla in vitro) oraz bezpośrednią pracę ze zwierzętami laboratoryjnymi - ewaluacja behawioralna potomstwa uzyskanego podczas prac projektowych. Istotną częścią zadań kandydata będzie analiza danych oraz udział w przygotowaniu publikacji.
 
Stanowisko: Doktorant-Stypendysta
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 18.09.2020
Data wytworzenia: 04.09.2020
 
Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

Pobierz plik.pdf