Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA ze stopniem DOKTORA w grupie pracowników badawczych i w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Grupie Bioinformatyki (fundowany z programu NCN SONATA 15)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczych i w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w grupie badawczej Bioinformatyki w Małopolskim Centrum Biotechnologii (fundowany z programu NCN SONATA 15)

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
3) posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych.
 
Wymagane szczegółowe kwalifikacje:
  • tytuł doktora w dziedzinie informatyki, lub biologii, bioinformatyki, fizyki, matematyki lub pokrewnej,
  • doskonała znajomość języka angielskiego,
  • doświadczenie w technikach uczenia maszynowego (zwłaszcza techniki deep learning oraz oprogramowanie, np. TensorFlow, Keras),
  • doświadczenie w przynajmniej jednym języku programowania (zwłaszcza Python),
  • umiejętność współpracy,
  • chęć pracy interdyscyplinarnej,
  • zrozumienie znaczenia komunikacji i interakcji z innymi członkami grupy, współpracownikami i pracownikami Centrum.
Więcej informacji o stanowisku znajduje się na stronie: http://tomaszlab.org/associate_sonata 
 
Stanowisko: ASYSTENT
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 20.09.2020
Data wytworzenia: 20.08.2020
 
Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Szczegóły ogłoszenia.pdf

Pobierz plik_informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf