Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko Asystenta w Laboratorium Fotobiologii w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ (projekt OPUS, NCN)

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Laboratorium Fotobiologii w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ (projekt OPUS, NCN)

Laboratorium Fotobiologii, kierowane przez dr Justynę Łabuz, zajmuje się wpływem światła krótkofalowego (niebieskiego i UV) na funkcjonowanie roślin. Wybrany kandydatka/kandydat dołączy do zespołu realizującego projekt OPUS, finansowany przez NCN, którego celem jest zrozumienie molekularnych podstaw przekazu sygnału światła niebieskiego prowadzącego od fototropin (fotoreceptorów) do ruchów chloroplastów.
 
Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
3) posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych.
4) wykazują czynny udział w życiu naukowym poprzez publikowanie w czasopismach z listy ISI oraz udział w konferencjach i sympozjach,
5) przedłożyły pozytywną opinię kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej. 
6) posługują się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym, umożliwiającym swobodne prowadzenie konwersacji oraz przygotowanie publikacji naukowych.
 
Stanowisko: ASYSTENT
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 22.08.2020
Data wytworzenia: 22.07.2020
 
Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

Pobierz plik.pdf