Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczych i w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Małopolskim Centrum Biotechnologii

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczych i w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Małopolskim Centrum Biotechnologii

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 166 Statutu UJ spełniające następujące wymogi
kwalifikacyjne:
1) posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego na co najmniej
jednym z kierunków biologia, biotechnologia, bioinformatyki lub równorzędnym;
2) wykazująca predyspozycje do pracy badawczej;
Wstępne wymagania:
Do konkursu może przystąpić osoba, która będzie zainteresowana pracą w projekcie dotyczącym potencjału
mikrobiomu środowiskowego w kryminalistyce
Dodatkowe wymagania:
1) doświadczenie programistyczne w różnych środowiskach, w szczególności R i Python;
2) znajomość technik nauczania maszynowego w celach opracowywania algorytmów przeszukiwania dużych
zbiorów danych, umożliwiających jakościową i ilościową analizę mikrobiomu środowiskowego;
3) znajomość i umiejętność obsługi podstawowego i złożonego oprogramowania komputerowego;
4) rozległa wiedza z dziedziny mikrobiologii;
4) umiejętność pracy w zespole;
5) znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2+, umożliwiająca posługiwanie się literaturą
naukową oraz komunikację w mowie i piśmie w międzynarodowym środowisku badawczym;
6) dobre umiejętności organizacyjne i samodzielność

Stanowisko: ASYSTENT
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 29.02.2020
Data wytworzenia: 28.01.2020

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

Pobierz plik.pdf