Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczych i w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Małopolskim Centrum Biotechnologii

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczych i w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Małopolskim Centrum Biotechnologii

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust.  2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 166 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
1) posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego;
2) wykazywanie predyspozycji do pracy badawczej;
3) znajomość technik stosowanych w genetyce molekularnej (m.in. izolacja DNA, PCR, sekwencjonowanie DNA, sekwencjonowanie nowej generacji) udokumentowaną publikacjami;
4) posiadanie udokumentowanego doświadczenia i dorobku naukowego w zakresie populacyjnych badań asocjacyjnych;
5) posiadanie dużego doświadczenia w pracy z programami do statystycznej analizy danych w tym umiejętność pracy w środowisku R;
6) bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; 
7) umiejętność samodzielnej pracy i dobre zdolności organizacyjne;
8) umiejętność pracy w zespole;
9) dodatkowo premiowane będą artykuły z pierwszym autorstwem oraz mile widziane doświadczenie w udziale/kierowaniu projektami naukowymi.
 
Asystent Naukowy będzie zaangażowany w realizację następujących zadań projektu:
1) opracowanie i optymalizacja testów do targetowej analizy metylacji DNA z zastosowaniem wysokoprzepustowego sekwencjonowania DNA;
2) analiza fenotypowa próbek na podstawie analizy skanów 3D twarzy;
3) analiza bioinformatyczna i statystyczna danych genomowych i epigenomowych wygenerowanych z zastosowaniem analizy mikromacierzy;
4) opracowanie modeli matematycznych do predykcji m.in. wieku chronologicznego w różnych tkankach, wieku biologicznego (tempa starzenia się), progresywnych cech wyglądu i cech opisujących styl życia. 
 
Stanowisko: ASYSTENT
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 27.02.2020
Data wytworzenia: 28.01.2020
 
Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

Pobierz plik.pdf

Polecamy również
Competition for the position of ADMINISTRATIVE STAFF / LABORATORY MANAGER in the Bionanoscience and Biochemistry Laboratory (Azuma group)
Competition for the position of LABORATORY TECHNICIAN in the Bionanoscience and Biochemistry Laboratory (Azuma group)within the scope of protein engineering
Konkurs na stypendium doktoranckie w Laboratorium Biologii Rozwoju w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ w ramach projektu NCN OPUS
Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczych i w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Małopolskim Centrum Biotechnologii