Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stypendium doktoranckie w Laboratorium Biologii Rozwoju w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ w ramach projektu NCN OPUS

Laboratorium Biologii Rozwoju prowadzi badania dotyczące wczesnego rozwoju zarodka ssaka. Rekrutujemy stypendystę mającego dołączyć do projektu OPUS zatytułowanego "Badanie wpływu zawartości lipidów w cytoplazmie oocytów na długość diapauzy zarodkowej." Stypendysta będzie zaangażowany w jedno lub więcej z następujących zadań:
- analiza lipidów wewnątrzkomórkowych w oocytach i blastocystach pochodzących od różnych szczepów myszy przy pomocy technik CARS, MALDI
- analiza porównawcza ultrastruktury oocytów i zarodków (TEM)
- chirurgia - wasektomia, owarektomia, pozyskiwanie oocytów i zarodków, embryo- transfer do biorczyń
- analiza zarodków monoparentalnych
- analizy molekularne diapauzujących zarodków
 
Idealny kandydat powinien posiadać:
1) dobrą znajomość technik mikroskopowych, biologii komórki i/lub embriologii eksperymentalnej 
2) dobrą znajomość języka angielskiego 
3) doświadczenie w publicznej prezentacji wyników badań 
4) łatwość nawiązywania współpracy 
5) doświadczenie w pracy ze zwierzętami 
 
Stanowisko: Doktorant
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 27.01.2020
Data wytworzenia: 09.01.2020
 
Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

Pobierz plik.pdf