Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Małopolskim Centrum Biotechnologii

Rekrutujemy asystenta mającego dołączyć do projektu OPUS zatytułowanego „Badanie wpływu zawartości lipidów w cytoplazmie oocytów na długość diapauzy zarodkowej”. Asystent będzie zaangażowany w jeden lub więcej z następujących zadań:
- Analiza lipidów wewnątrzkomórkowych w oocytach i blastocystach pochodzących od różnych gatunków ssaków oraz szczepów myszy przy pomocy technik CARS, DESI, MALDI,
- Analiza porównawcza ultrastruktury oocytów i zarodków (TEM),
- Procedury na zwierzętach (myszy) – chirurgia - wasektomia, owarektomia, pozyskiwanie oocytów i zarodków, embryo- transfer.

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust.  2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 166 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
1) posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego;
2) wykazująca predyspozycje do pracy badawczej;
3) przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska 
w grupie pracowników badawczych.

Stanowisko: ASYSTENT
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 03.01.2020
Data wytworzenia: 04.12.2019

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

Plik.pdf