Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko DOKTORANTA - STYPENDYSTY w Laboratorium Wirusologii

Konkurs na stanowisko DOKTORANTA - STYPENDYSTY w Laboratorium Wirusologii (ViroGenetics - BSL3 Laboratory of Virology)w MAŁOPOLSKIM CENTRUM BIOTECHNOLOGII(Projekt OPUS 14, Narodowe Centrum Nauki)

Wymagania:
Do konkursu może przystąpić osoba, która w dniu 1 listopada 2019 r będzie posiadała status doktoranta w szkole doktorskiej nauk biologicznych i będzie zainteresowana przygotowaniem pracy doktorskiej pod kierunkiem kierownika projektu (profesor, biologia molekularna/wirusologia).

Pozostałe wymagania
• ukończone studia magisterskie na kierunku biologia molekularna lub na kierunkach pokrewnych: biologia, biotechnologia, mikrobiologia;
• doświadczenie w zakresie pracy z materiałem zakaźnym klasy 2 bezpieczeństwa biologicznego;
• znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2+, umożliwiająca posługiwanie się literaturą naukową;
• znajomość i umiejętność obsługi podstawowego oprogramowania komputerowego;
• udokumentowane publikacjami naukowymi doświadczenie w zakresie wirusologii molekularnej.

Stanowisko: DOKTORANT - STYPENDYSTA
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 07.11.2019
Data wytworzenia: 24.10.2019

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

Pobierz plik.pdf

Wyniki konkursu:

Liczba zgłoszonych kandydatów: 1

Wybrano: mgr Aleksandra Synowiec

Polecamy również
Konkurs na stanowisko ASYSTENTA BADAWCZEGO w Laboratorium Wirusologii (ViroGenetics - BSL3 Laboratory of Virology)
Konkurs na stanowisko ADIUNKTA BADAWCZEGO w Małopolskim Centrum Biotechnologii w zakresie biotechnologii
Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Laboratorium Maxa Plancka w Małopolskim Centrum Biotechnologii(NCN OPUS – NZ)w zakresie biologia molekularna, biologia strukturalna, krystalografia
Konkurs na stanowisko ADIUNKTA BADAWCZEGO w Małopolskim Centrum Biotechnologii w zakresie biofizyki