Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA BADAWCZEGO w Małopolskim Centrum Biotechnologii w zakresie biofizyki

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA BADAWCZEGO w Małopolskim Centrum Biotechnologii w zakresie biofizyki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 165 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
- posiadają co najmniej stopień naukowy doktora,
- wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej,
- odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje,
- czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
- pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy  naukowej  i  dydaktycznej,   
 
Idealny kandydat powinien:
 
1) Posiadać stopień doktora w dziedzinie biologii molekularnej, biochemii, biofizyki lub pokrewnych dziedzin
2) Posługiwać się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym, umożliwiającym swobodne prowadzenie konwersacji oraz przygotowanie publikacji naukowych.
3) Posiadać doświadczenie w pracy nad procesami zależnymi od światła (praca w ciemności), znajomość fotobiologii, umiejętności związane z pomiarami parametrów świetlnych, znajomość metod mikroskopowych (mikroskopia fluorescencyjna i konfokalna, mikroskopia skanującej sondy, np. AFM).
4) Wykazywać bardzo dobrą znajomość przynajmniej jednego języka programowania wykorzystywanego do konstruowania oprogramowania do analizy obrazów mikroskopowych (np. C++ lub Java). Posiadać udokumentowane doświadczenie w tworzeniu bibliotek lub samodzielnego oprogramowania stosowanych do analizy pomiarów mikroskopowych.
5) Posiadać doświadczenie w pracy z programami obliczeniowymi (np. MATLAB lub Mathematica) oraz statystycznymi (R lub SPSS).
 
Stanowisko: Adiunkt Badawczy
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 01.11.2019
Data wytworzenia: 02.10.2019
 
Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

Pobierz plik.pdf