Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA BADAWCZEGO w Małopolskim Centrum Biotechnologii w zakresie biotechnologii

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA BADAWCZEGO w Małopolskim Centrum Biotechnologii w zakresie biotechnologii

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA BADAWCZEGO w Małopolskim Centrum Biotechnologii w zakresie biotechnologii.

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 163 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
- posiadają co najmniej stopień naukowy doktora,
- wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej,
- odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje,
- czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
- pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy  naukowej  i  dydaktycznej,   
 
Idealny kandydat powinien posiadać:
- duże doświadczenie w dziedzinie biofizyki i neurobiologii;
- międzynarodowe doświadczenie badawcze;
- doskonałe umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej po angielsku;
- dobre umiejętności prezentacji (najlepiej wystąpienie na co najmniej jednej międzynarodowej konferencji badawczej);
- umiejętność/chęć pracy w interdyscyplinarnym środowisku;
- doskonałe umiejętności organizacyjne;
- publikacje jako pierwszy autor w międzynarodowym recenzowanym czasopiśmie
 
Stanowisko: ADIUNKT BADAWCZY
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 23.10.2019
Data wytworzenia: 23.09.2019
 
Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

Pobierz plik.pdf