Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA BADAWCZEGO w Laboratorium Biologii Molekularnej Roślin w Małopolskim Centrum Biotechnologii w zakresie biologii molekularnej

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA BADAWCZEGO w Laboratorium Biologii Molekularnej Roślin w Małopolskim Centrum Biotechnologii w zakresie biologii molekularnej

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA BADAWCZEGO w Laboratorium Biologii Molekularnej Roślin w Małopolskim Centrum Biotechnologii w zakresie biologii molekularnej.

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust.  2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
- posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
- przygotowały wyróżniającą się pracę magisterską potwierdzoną opinią opiekuna naukowego lub rozprawę doktorską potwierdzoną wysoką oceną,
- przedłożyły pozytywną opinię kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego.
 
Idealny kandydat powinien posiadać:
- duże doświadczenie w dziedzinie biologii komórek roślinnych oraz biologii molekularnej roślin 
- doświadczenie w pracy w dziedzinie patologii roślin i interakcji pomiędzy owadami a roślinami
- doskonałe umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej po angielsku 
- dobre umiejętności prezentacji (najlepiej wystąpienie na co najmniej jednej międzynarodowej konferencji badawczej);
- umiejętność/chęć pracy w interdyscyplinarnym środowisku;
- umiejętność współpracy i wspierania innych członków laboratorium;
- publikacje jako pierwszy autor w międzynarodowym recenzowanym czasopiśmie
 

Stanowisko: Asystent Badawczy
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 23.10.2019
Data wytworzenia: 23.09.2019

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

Pobierz plik.pdf