Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na dwa stanowiska Stypendysty w Laboratorium Maxa Plancka w Małopolskim Centrum Biotechnologii (NCN OPUS – NZ)

Dyrektor Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ ogłasza konkurs na dwa stanowiska Stypendysty w Laboratorium Maxa Plancka w Małopolskim Centrum Biotechnologii (NCN OPUS – NZ)

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania: 
1. Posiadać tytuł magistra w dziedzinie biotechnologii, biochemii, biologii komórek molekularnych lub dowolnej innej dziedziny nauk przyrodniczych;
2. Spełniać wymagania potrzebne do zapisania się na polski program doktorancki;
3. Posiadać duże doświadczenie w biologii molekularnej, biochemii białek i biologii strukturalnej; 
4. Posiadać doskonałe umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej w języku angielskim (niezbędne);
5. Posiadać dobre umiejętności prezentacji (prezentacje na konferencji krajowej / międzynarodowej);
6. Posiadać takie cechy jak samodzielność, samo-motywowanie się i niezawodność; 
7. Posiadać umiejętność współpracy w środowisku interdyscyplinarnym
 
Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w sekretariacie Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ, Kraków, ul. Gronostajowa 7A, pok. 3/12 lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: sebastian.glatt@uj.edu.pl
1. Podanie/list motywacyjny; 
2. CV; 
3. Odpis dyplomu studiów II stopnia (magistra lub równoważny); 
4. Lista osiągnięć naukowych; 
5. Przynajmniej jeden list rekomendacyjny od opiekuna naukowego
6. Oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych; 
7. Informację o przetwarzaniu danych osobowych https://cawp.uj.edu.pl/wynagrodzenia/stypendia
 
Druki oświadczeń można pobrać na stronie:  
 
Warunki zatrudnienia: umowa stypendialna (36 miesięcy)
Studenci będą zaangażowani w projekt: Molecular Characterization of large tRNA modification Complexes finansowany z programu OPUS16 NCN.
 
Termin rozpoczęcia konkursu: 26/08/2019r.   
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 08/09/2019r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia: 20/09/2019r. 
 
Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań. 
 
Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

Pobierz plik.pdf