Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w pracowni Krystalografii Małopolskiego Centrum Biotechnologii w ramach realizacji projektu „Novel approaches for diabetes management by combination of inhibition of DYRK1A kinase and stem cells application”

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w pracowni Krystalografii Małopolskiego Centrum Biotechnologii w ramach realizacji projektu „Novel approaches for diabetes management by combination of inhibition of DYRK1A kinase and stem cells application” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Polskie Powroty w zakresie biochemii

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 163 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
- posiadają co najmniej stopień naukowy doktora,
- wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej,
- odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje,
- czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
- pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy  naukowej  i  dydaktycznej,  
- umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, potwierdzoną opinią kierownika zakładu/katedry.
 
Oczekuje się, że post-doc będzie posiadał wcześniejszą wiedzę i doświadczenie w zakresie:
• hodowli komórkowej, która obejmuje: przygotowanie, charakterystykę i izolację materiału przy użyciu wielokolorowej cytometrii przepływowej, pierwotną izolację komórek i ekspansję z ludzkich biopsji i narządów myszy;
• modeli zwierzęcych: w zakresie podstawowym;
• izolacji i przygotowania materiałów do analiz białkowych;
• znajomość metod analizy molekularnej do oceny profili białkowych, RNA i DNA;
• wykonywanie testów in vitro;
• stosowania technik znakowania immunologicznego i obsługi mikroskopu konfokalnego;
Dodatkowa znajomość edycji genów przy użyciu CRISPR / Cas9 byłaby wskazana.
 
Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 31.08.2019
Data wytworzenia: 01.08.2019
 
Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

Pobierz plik.pdf