Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko STARSZEGO TECHNIKA w pracowni Krystalografii Małopolskiego Centrum Biotechnologii

Konkurs na stanowisko STARSZEGO TECHNIKA w pracowni Krystalografii Małopolskiego Centrum Biotechnologii w ramach realizacji projektu „Novel approaches for diabetes management by combination of inhibttion of DYRK1A kinase and stem cells application” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Polskie Powroty

Konkurs na stanowisko STARSZEGO TECHNIKA w pracowni Krystalografii Małopolskiego Centrum Biotechnologii w ramach realizacji projektu „Novel approaches for diabetes management by combination of inhibttion of DYRK1A kinase and stem cells application” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Polskie Powroty.

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają następujące wymogi kwalifikacyjne:
- posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
- przygotowały wyróżniającą się pracę magisterską potwierdzoną opinią opiekuna naukowego lub rozprawę doktorską potwierdzoną wysoką oceną,
 
Ponadto starszy technik powinien mieć co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy w zakresie biologii komórki i posiadać zdolności do:
utrzymanie hodowli komórkowej (linie komórkowe, komórki pierwotne, dojrzałe i indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste, iPSC);
podstawowych technik DNA i RNA, w tym izolacji próbek i PCR;
izolacji / oczyszczania białek rekombinowanych do eksperymentów Western blot i immunoprecypitacji;
transfekcji i transdukcji retrowirusowej / lentiwirusowej komórek;
przygotowanie próbek do cytometrii przepływowej i immunocytochemii;
przygotowanie odczynników i mediów stosowanych w eksperymentach.
 
Stanowisko: Starszy technik / laborant 
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 22.07.2019
Data wytworzenia: 05.07.2019
 
Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

Pobierz plik.pdf

Wyniki konkursu:
Liczba zgłoszonych kandydatur: 1
Wybrano: Alex Jun Matsuda