Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA BADAWCZEGO w grupie badawczej Bioinformatyki w Małopolskim Centrum Biotechnologii

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA BADAWCZEGO w grupie badawczej Bioinformatyki w Małopolskim Centrum Biotechnologii (fundowany z programu NAWA Polskie Powroty 2018).

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust.  2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
- posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
- przygotowały wyróżniającą się pracę magisterską potwierdzoną opinią opiekuna naukowego lub rozprawę doktorską potwierdzoną wysoką oceną,
- przedłożyły pozytywną opinię kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego.
Wymagane szczegółowe kwalifikacje:
- tytuł magistra w dziedzinie biologii, chemii, fizyki, matematyki, informatyki lub pokrewnej,
- bycie członkiem Szkoły Doktorskiej od października 2019,
- doskonała znajomość języka angielskiego,
- chęć nauki przynajmniej jednego języka programowania (zwłaszcza Python),
- umiejętność współpracy,
- zrozumienie znaczenia komunikacji i interakcji z innymi członkami grupy, współpracownikami i pracownikami Centrum.
Więcej informacji o stanowisku znajduje się na stronie: http://tomaszlab.org/phd 
 
Stanowisko: ASYSTENT BADAWCZY
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 07.07.2019
Data wytworzenia: 07.06.2019
 
Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

Pobierz plik.pdf