Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA BADAWCZEGO w grupie badawczej Max Plancka w Małopolskim Centrum Biotechnologii w zakresie biotechnologii

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA BADAWCZEGO w grupie badawczej Max Plancka w Małopolskim Centrum Biotechnologii w zakresie biotechnologii.

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust.  2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
- posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
- przygotowały wyróżniającą się pracę magisterską potwierdzoną opinią opiekuna naukowego lub rozprawę doktorską potwierdzoną wysoką oceną,
- przedłożyły pozytywną opinię kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego.
 
Idealny kandydat powinien posiadać:
- duże doświadczenie w dziedzinie biologii molekularnej, biochemii i biologii strukturalnej;
- międzynarodowe doświadczenie badawcze;
- doskonałe umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej po angielsku (niezbędne);
- dobre umiejętności prezentacji (najlepiej wystąpienie na co najmniej jednej międzynarodowej konferencji badawczej);
- umiejętność/chęć pracy w interdyscyplinarnym środowisku;
- umiejętność współpracy i wspierania innych członków laboratorium;
- publikacje jako pierwszy autor w międzynarodowym recenzowanym czasopiśmie
 
Stanowisko: ASYSTENT BADAWCZY
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 25.06.2019
Data wytworzenia: 28.05.2019
 
Szczegóły ogłoszenia w załączniku.