Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko doktoranta – stypendysty w Małopolskim Centrum Biotechnologii

Konkurs na stanowisko doktoranta – stypendysty w Małopolskim Centrum Biotechnologii, w Pracownii Wirusologicznej (Projekt SONATA BIS, Narodowe Centrum Nauki).

Opis badań:
Planowane w ramach projektu badania przyczynią się do scharakteryzowania nowego mechanizmu komórkowego regulującego latencję wirusa HIV. 
Ludzki Wirus Niedoboru Odporności (z ang. Human Immunodeficiency Virus, HIV) jest przyczyną nabytego zespołu upośledzenia odporności (z ang. Acquired Immunodeficiency Syndrome, AIDS) i jest on odpowiedzialny za niszczącą pandemię, która dotyka około 36,7 milionów ludzi na całym świecie. Pomimo skutecznej terapii przeciwretrowirusowej (ART), wirus nie może być jednak całkowicie usunięty z organizmu. Istotną przeszkodą w całkowitej eliminacji HIV jest trwałe utrzymywanie się wirusa w formie latentnej, która jest niewidoczna dla układu odpornościowego i dla terapii ART. Biorąc pod uwagę brak dostępnej szczepionki, stosuje się obecnie kilka metod eksperymentalnych walki z utajonym HIV t.j. strategia "shock-and-kill", która polega na reaktywacji wirusa z latencji za pomocą związków zwanych z ang. latency-reversing agents (LRAs). Jednak wiele najnowszych badań wskazuje, że strategia ta nie jest wystarczająco skuteczna, gdyż pewne bloki komórkowe skutecznie hamują działanie LRAs. Nasze badania wskazują na istnienie nowego bloku komórkowego, który hamuje efektywne wybudzenie wirusa z latencji. Proponujemy dalsze scharakteryzowanie tego nowego mechanizmu komórkowego. Wyniki uzyskane w ramach tych badań będą pomocne do projektowania wydajniejszych strategii w walce z HIV.
Doktorant będzie uczestniczył w pracy badawczej w ramach projektu SONATA BIS pt. „Charakteryzacja roli białka MATR3 w latencji i reaktywacji wirusa HIV ”. 

Więcej informacji na stronie: https://mcb.uj.edu.pl/en_GB/annakulapacurar

Wymagania:
Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie posiada status doktoranta. 

Pozostałe wymagania:
- ukończone studia magisterskie na kierunku biotechnologia, biologia lub na kierunkach pokrewnych,
- duże zaangażowanie w wykonywaną pracę badawczą,
- zaradność, motywacja do pracy naukowej, 
- znajomość podstawowych technik biologii molekularnej, 
- mile widziane doświadczenie w zakresie pracy z komórkami eukariotycznymi,
- mile widziane doświadczenie w zakresie pracy z materiałem zakaźnym,
- dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca posługiwanie się literaturą naukową.

Stanowisko: Doktorant - stypendysta
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 30.06.2019
Data wytworzenia: 14.05.2019

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.