Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Małopolskim Centrum Biotechnologii

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Małopolskim Centrum Biotechnologii.

Rekrutujemy asystenta mającego dołączyć do projektu OPUS zatytułowanego „Badanie wpływu zawartości lipidów w cytoplazmie oocytów na długość diapauzy zarodkowej”. Asystent będzie zaangażowany w jeden lub więcej z następujących zadań:
- Analiza lipidów wewnątrzkomórkowych w oocytach i blastocystach pochodzących od różnych gatunków ssaków oraz szczepów myszy przy pomocy technik CARS, DESI, MALDI,
- Analiza porównawcza ultrastruktury oocytów i zarodków (TEM),
- Procedury na zwierzętach (myszy) – chirurgia - wasektomia, owarektomia, pozyskiwanie oocytów i zarodków, embryo- transfer.
 
Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust.  2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
- posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
- przygotowały wyróżniającą się pracę magisterską potwierdzoną opinią opiekuna naukowego lub rozprawę doktorską potwierdzoną wysoką oceną,
- przedłożyły pozytywną opinię kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego.
 

Stanowisko: Asystenta
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 26.05.2019
Data wytworzenia: 26.04.2019

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.