Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Spotkanie z ekspertami Jaspers

01.03.2014
5 wrzesień 2007: W Krakowie odbyło się spotkanie z ekspertami Jaspers w sprawie przebiegu i zaawansowania prac przygotowawczych w projekcie

Spotkanie przedstawicieli MCB z ekspertami Jaspers

01.03.2014
24 lipiec 2007: W Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli projektu Małopolskiego Centrum Biotechnologicznego z ekspertami z inicjatywy Jaspers. Projekt został zakwalifikowany do wsparcia przez JASPERS

Wniosek o Potwierdzenie Dofinansowania

01.03.2014
21 maja 2007: Złożono Wniosek o Potwierdzenie Dofinansowania Projektu Małopolskiego Centrum Biotechnologii w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 2: Infrastruktura Sfery B+R

Utworzono Radę MCB w Fazie Organizacji

01.03.2014
5 marzec 2007: Decyzją JM Rektora UJ utworzono Radę MCB w Fazie Organizacji