Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Granty badawcze i staże dla młodych naukowców z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ

Granty badawcze i staże dla młodych naukowców z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło wyniki szóstej edycji konkursu Sonatina, w ramach którego badacze, którzy od niedawna mają stopień naukowy doktora, otrzymują wsparcie finansowe przeznaczone na badania i staże w prestiżowych ośrodkach zagranicznych. Wśród laureatów znalazło się dwoje naukowców z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ.

Granty pokryją koszty pełnoetatowego zatrudnienia laureatów w polskich jednostkach naukowych, realizacji badań podstawowych i aplikacyjnych oraz trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych.

Zwycięzcy szóstej edycji konkursu Sonatina podejmują ważne dla współczesnej nauki zagadnienia badawcze. Wśród nich są naukowcy reprezentujący Uniwersytet Jagielloński i Małopolskie Centrum Biotechnologii.

  • dr inż. Jacek Plewka (Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ), którego projekt "Niskocząsteczkowe inhibitory metyltransferaz SARS-CoV-2 nsp14 i nsp16 nie opartych na kieszeni wiążącej S-Adenozylometioniny" -  otrzymał 1 121 893 zł;
  • dr Maria Heber Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ  z projektem "Międzypokoleniowe dziedziczność chorób wątroby u potomstwa myszy uzyskanego przy użyciu technologii wspomaganego rozrodu" i dofinansowaniem 1 003 942 zł.
  • dr Adrian Wesołowski - projekt "Kultura sławy i społecznego wyróżnienia w porozbiorowej Polsce" -  wsparcie 484 138 zł;

Konkurs Sonatina skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub którym stopień ten został nadany do 30 czerwca 2022 r. W tej edycji naukowcy złożyli 157 wniosków, a eksperci NCN zakwalifikowali do finansowania 32 z nich o wartości ponad 22 mln złotych. Najwięcej, bo aż 13 laureatów wyłoniono w grupie nauk ścisłych i technicznych. Otrzymali oni ponad 8 mln złotych. Podobną kwotę finansowania przyznano 8 wnioskom w grupie nauk o życiu. W grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce eksperci zakwalifikowali do finansowania 11 wniosków na łączną kwotę ponad 6 mln złotych.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji o wynikach szóstej edycji konkursu SONATINA.