Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Liderzy polskich Centrów Dioscuri uczestniczyli w dniach 11-12 lipca w warsztatach zorganizowanych w Monachium przez biuro Dioscuri w Max Planck Society (MPG)

Liderzy polskich Centrów Dioscuri uczestniczyli w dniach 11-12 lipca w warsztatach zorganizowanych w Monachium przez biuro Dioscuri w Max Planck Society (MPG)

Biuro Dioscuri w Towarzystwie Maxa Plancka (Max Planck Gesellshaft, MPG) zorganizowało warsztaty dla liderów istniejących i nowo tworzonych polskich Centrów Dioscuri (DC), w tym Centrum Dioscuri do Modelowania Modyfikacji Potranslacyjnych w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, którym od przyszłego roku pokieruje Dr Mateusz Sikora.

 

Spotkanie odbyło się w dniach 11-12 lipca w siedzibie Towarzystwa Maxa Plancka (MPG) w Monachium.

Dioscuri to program, który powstał z inicjatywy Towarzystwa Maxa Plancka, realizowany wspólnie z Narodowym Centrum Nauki. Jego celem jest utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w Europie Środkowej i Wschodniej. Finansowany jest wspólnie przez NCN ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF).

Podczas warsztatów powitano nowych liderów Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w społeczności Maxa Plancka, dostarczono pomocne narzędzia do tworzenia i zarządzania grupami oraz transferu wiedzy pomiędzy poszczególnymi centrami, a także naukowcami z Niemiec. Tematem warsztatów był szereg zagadnień kluczowych dla funkcjonowania Centrów Dioscuri; zarządzanie grupą, rekrutacja, pozyskiwanie finansowania, tworzenie sieci kontaktów oraz szkolenie młodych naukowców.

Liderzy DC spotkali się z Prezydentem Towarzystwa Maxa Plancka prof. Martinem Stratmannem, aby omówić aktualny stan badań swoich Centrów Dioscuri i podsumować realizację ogólnych założeń programu. Uczestnicy odwiedzili również Instytut Biochemii Maxa Plancka i wymienili poglądy z dyrektorem Instytutu prof. Matthiasem Mannem, jak również wielokrotnym stypendystą ERC i liderem grupy badawczej Maxa Plancka - prof. Ralfem Jungmannem.

Podsumowaniem warsztatów była kolacja z naukowcami Instytutu Maxa Plancka, która stała się okazją do wymiany naukowej, podzielenia się doświadczeniami, nawiązania kontaktów i przedstawienia perspektyw na przyszłość.

Fot. Denise Vernillo/MPG