Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista laureatów I tury konkursów programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości Uniwersytetu Jagiellońskiego

Lista laureatów I tury konkursów programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości Uniwersytetu Jagiellońskiego

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłosiła listę laureatów I tury konkursów realizowanych w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim („ID.UJ”). Konkursy umożliwiają otrzymanie wsparcia finansowego dla doktorantów i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego w 3 modułach (kryteriach): Visibility & Mobility, Skills Development oraz Excellence Module.

Wsparcie finansowe w poszczególnych kryteriach dotyczy następujących obszarów:

 

 • Visibility&Mobility
 • Moduł daje możliwość otrzymania nagrody za osiągnięcie publikacyjne.

 

 • Skills Development

Umożliwia sfinansowanie uczestnictwa doktorantów/uczestników studiów doktoranckich w roku 2022 następujących przedsięwzięciach:

 • udział w szkoleniach podnoszących kompetencje metodologiczne doktorantów/uczestników studiów doktoranckich;
 • udział w szkoleniach mających na celu rozwój kompetencji transwersalnych;
 • udział w szkoleniach mających na celu rozwój kompetencji związanych z aktywnością pozabadawczą;
 • udział w szkoleniach nakierowanych na aktywność w otoczeniu społecznym i gospodarczym;
 • udział w szkoleniach związanych z aktywnością popularyzatorską i edukacyjną;
 • udział w szkoleniach wspierających indywidualny rozwój kompetencji.

 

 • Excellence Module

Daje możliwość sfinansowania następujących kategorii kosztów w roku 2022:

 • czynny udział w konferencjach międzynarodowych o wysokiej renomie w ramach danej dyscypliny lub dyscyplin, w których doktorant/uczestnik studiów doktoranckich prowadzi badania;
 • pobyty badawcze (od 5 do 30 dni) w zagranicznych ośrodkach naukowych o wysokiej renomie.

 

Informacja dotycząca zasady przyznawania wsparcia finansowego dla doktorantów i uczestników studiów doktoranckich w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uniwersytetu Jagiellońskiego dostępna jest na stronie Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Listy laureatów I tury konkursu w poszczególnych modułach:

Visibility&Mobility

Skills Development

Excellence Module

Wszystkim laureatom z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ gratulujemy!