Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum Dioscuri do Modelowania Modyfikacji Potranslacyjnych powstanie w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

W Małopolskim Centrum Biotechnologii powstanie Centrum Dioscuri do Modelowania Modyfikacji Potranslacyjnych. Zespołem pokieruje Dr Mateusz Sikora, jeden ze zwycięzców 4. Międzynarodowego konkursu na Centra Dioscuri, ogłoszonego przez Towarzystwo Maxa Plancka (MPG) i Narodowe Centrum Nauki (NCN).

Centrum Dioscuri MCB UJ

Dioscuri to wspólny program niemieckiego Towarzystwa Maxa Plancka i Narodowego Centrum Nauki w Krakowie. Projekt umożliwia wybitnym naukowcom prowadzenie światowej klasy badań w instytucjach naukowych, mających siedziby w Polsce, we współpracy z niemieckimi uniwersytetami i instytucjami badawczymi.
Dr Mateusz Sikora został wybrany spośród 23 naukowców w czwartej edycji konkursu na Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri i będzie kierował nowym Centrum Dioscuri w MCB UJ.
Jego partnerem z Niemiec będzie prof. dr Gerhard Hummer, lider działu Biofizyki Teoretycznej w Instytucie Maxa Plancka we Frankfurcie, z którym dr Sikora współpracuje już od 2017 roku.

Dr Mateusz Sikora

Jak zaznacza dr Sikora: "Polskie instytucje są atrakcyjnym miejscem do prowadzenia wiodącej działalności naukowej, ale ograniczone są długoterminowe rozwiązania wspierające młodych liderów grup z ambitnymi pomysłami badawczymi, co utrudnia pełne wykorzystanie międzynarodowych doświadczeń i pełny transfer wiedzy." Dodaje, że zdecydował się aplikować do programu Dioscuri, "ponieważ zapewnia on ten brakujący element, wspierając mój pobyt w jednym z najlepszych instytutów w tej dziedzinie, a jednocześnie dając mi swobodę skupienia się na prowadzeniu badań."
Dr Sikora rozpoczął swoją karierę naukową na Uniwersytecie Jagiellońskim, tytuł doktora uzyskał w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Współpracuje z naukowcami z renomowanych instytucji badawczych na całym świecie, takich jak Institute of Science and Technology Austria czy Max Planck Society. Obecnie powraca do swojej Alma Mater, aby założyć Centrum Dioscuri w MCB.

Wykorzystując swoje wcześniejsze doświadczenie w symulowaniu kompleksów białek błonowych, Sikora i jego zespół zbudują platformę symulacyjną dostosowaną do badania roli modyfikacji posttranslacyjnych w interakcjach białko-białko. "Bieżące prace nad kontrolą pandemii pokazały, że symulacje komputerowe są niezbędne do integracji i interpretacji wyników eksperymentalnych, ale ujawniły również nasze ograniczone zrozumienie modyfikacji posttranslacyjnych w nanoskali. " - mówi biofizyk.
Tworzenie zespołu badawczego rozpocznie się jeszcze w 2022 r., Centrum Dioscuri w MCB rozpocznie działalność 1 maja 2023 r.

Więcej informacji:

Trzy nowe Centra Dioscuri powstaną w Krakowie (źródło: NCN)

Three new Dioscuri Centres to be launched in Krakow, Poland (źródło: MPG)