Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagrody Miasta Krakowa w rękach badaczy z MCB drugi rok z rzędu

Nagroda Miasta Krakowa jest prestiżowym i jedynym w swoim rodzaju wyróżnieniem. Osiągnięcia najbardziej wyjątkowych artystów, badaczy naukowych i sportowców działających w Krakowie są odnotowywane w kolejnych edycjach nagrody, które tworzą swoistą kronikę na przestrzeni lat. Przyznawane są cyklicznie od 1933 roku, ale ich historia sięga XVI wieku. Doceniane są osoby, których dokonania są znane i cenione. Szczególnie wyróżniane są osiągnięcia, które stwarzają przestrzeń dla rozwoju sztuki, działania wzmacniające sektor kreatywny i sektor wiedzy, tworzące kapitał kulturowy i naukowy, a także inicjatywy wpływające na postrzeganie Krakowa w kraju i na świecie.

Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: "Kultura i Sztuka", "Nauka i Technika" oraz "Sport"Prezydent Majchrowski przyznał w tym roku trzy nagrody w kategorii "Nauka i Technika", z czego dwie trafiły do naukowców z Małopolskiego Centrum Biotechnologii, badających wirusy i powstanie pandemii COVID-19.

Nagrodę indywidualną otrzymał prof. dr hab. Krzysztof Pyrć, wirusolog, założyciel i kierownik Pracowni Wirusologii Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ oraz kierownik grupy badawczej Virogenetics. Prof. dr hab. Krzysztof Pyrć został powołany do zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2020 r. ds. działań związanych z profilaktyką, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczestniczy także w pracach licznych zespołów zajmujących się pandemią.

Prof. dr hab. Wojciech Branicki i dr hab. inż. Paweł Łabaj nagrodę zespołową. W odpowiedzi na epidemię COVID-19 w Polsce zorganizowali interdyscyplinarny zespół do spraw badań nad wirusem SARS-CoV-2, który podjął wielokierunkowe badania mające na celu śledzenie występowania wirusa w Krakowie, opracowanie diagnostyki i śledzenie jego ewolucji, a także badania nad biologią zakażenia i nowymi metodami leczenia. W skład zespołu oprócz kierowników grup badawczych weszli: dr Aleksandra Milewska, dr Anna Czarna, dr Anna Kula-Pacurar, dr Danuta Piniewska-Róg, dr Ewelina Pośpiech, dr Katarzyna Owczarek, dr Marzena Lenart, dr Natalia Mazur-Panasiuk, dr Tomasz Gromowski, mgr  Artur Szczepański, mgr Adrianna Klajmon, mgr Agnieszka Dąbrowska, mgr Aleksandra Pisarek, mgr Aleskandra Synowiec, mgr Emilia Barreto-Duran, mgr Dedan Githae, mgr Joanna Rudnicka, mgr Kamila Marszałek, mgr Katarzyna Kopera, mgr Kevin Lie, mgr Kinga Herda, mgr Kinga Lis, mgr Magdalena Pachota, mgr Malwina Jędrysik, mgr Michał Kowalski, mgr Paweł Botwina, mgr Rezvan Noroozi, mgr Yuliya Chykunova, inż. Witold Wydmański

Naukowcy z MCB już drugi rok z rzędu zdobyli zarówno nagrodę indywidualną, jak i zespołową. W ubiegłym roku nagrodę indywidualną otrzymał prof. Jonathan Heddle za prace z zakresu syntetycznej biologii strukturalnej, natomiast nagrodę zespołową otrzymała grupa dr Sebastiana Glatta w składzie: dr hab. Sebastian Glatt - kierownik, dr Przemysław Grudnik, dr Micha Rawski, dr Piotr Wilk, mgr Klaudia Woś oraz mgr Kinga Wróbel za wysiłek naukowo-badawczy w dziedzinie biologii strukturalnej.

Uroczystość wręczenia statuetek i dyplomów odbędzie się 7 grudnia w krakowskim Teatrze Variété.

(Fot. Wiesław Majka / Urząd Miasta Krakowa)