Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monitorowanie zmienności genetycznej wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

 

 

 

 

 

 

Nazwa projektu: Monitorowanie zmienności genetycznej wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

Badanie dofinansowanie ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, nr projektu: 2020/ABM/COVID19/UJ.

Wartość dofinansowania: 7 634 880,00, zł

Cały koszt projektu: 7 634 880,00, zł

Małopolskie Centrum Biotechnologii we współpracy z Agencją Badań Medycznych prowadzi badania, których główny cel stanowi monitoring zmienności oraz ewolucji wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę realizacji ogólnopolskiego badania geno-epidemiologicznego wariantów genetycznych SARS-CoV-2 w kraju oraz konieczność monitorowania zagrożeń, jakie mogą stwarzać nowe warianty genetyczne.

W ramach badań, przy ścisłej współpracy z GIS oraz laboratoriami diagnostycznymi, sukcesywnie prowadzone będzie sekwencjonowanie izolatów wirusa reprezentatywnych dla całego kraju. Pozyskane dane zostaną następnie poddane analizie bioinformatycznej oraz filogenetycznej. Uzyskane  w ten sposób sekwencje SARS-CoV-2 zostaną zgromadzone w publicznych bazach (GISAID oraz NCBI), a uzyskane wyniki analizy będą wprowadzone do lokalnej bazy prezentującej obecną dystrybucję szczepów na terenie Polski. Już obecnie wyniki analiz dla Polski można znaleźć na stronie http://sarswpolsce.pl/. Harmonogram prac zakłada realizację wyżej wymienionych etapów do 31.01.2022 r.

Do czego można wykorzystać efekty tego projektu?

  • Monitorowanie obecności wariantów potencjalnie niebezpiecznych VOC (ang. variant of concern) i korelacja ich z fazami epidemii.
  • Identyfikacja zmian w genomie wirusa, które mogą potencjalnie zmienić jego zdolność do transmisji, przebieg choroby lub wrażliwość na odpowiedź naszego układu odpornościowego.
  • Szybka identyfikacja zmian, które mogą sprawić, że obecnie wykorzystywane testy diagnostyczne stracą czułość i staną się bezużyteczne.
  • Jeżeli pojawią się leki przeciwwirusowe, identyfikacja potencjalnych wariantów lekoopornych.