Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ryzyko ewolucji oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe związane z praktyką lekową COVID-19

Ryzyko ewolucji oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe związane z praktyką lekową COVID-19

Lekoodporność drobnoustrojów jest jednym z największych problemów współczesnej medycyny. Z uwagi na to, że terapia COVID-19 jest w coraz większym zakresie uzależniona od leczenia farmakologicznego, wzrasta ryzyko przyspieszenia ewolucji i rozprzestrzeniania się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Taki niepokojący komentarz współautorstwa dr hab. inż. Pawła Łabaja ukazał się ostatnio w the Lancet Microbe. Badanie przeprowadzone w środowisku szpitala wyższej specjalizacji wykazało, że tendencje do kolonizacji drobnoustrojów w długim okresie czasu są alarmujące. Badanie to podkreśliło również różnorodność puli genów oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w szpitalach, co może przyczynić się do powstania i transmisji nowych wzorców oporności na antybiotyki.

Przyjęcia i wypisy pacjentów ze szpitali specjalistycznych gwałtownie wzrosły w ciągu ostatniego roku z powodu pandemii COVID-19, a wiele szpitali rozrosło się nadmiernie. Zwiększenie liczby hospitalizacji z powodu pandemii COVID-19 w połączeniu z osłabieniem odporności pacjentów spowodowało znaczny wzrost ryzyka współzakażenia. Niedostateczne zrozumienie tego zjawiska i chorób współistniejących przy COVID-19 przyczyniło się do szybkiej zmiany protokołów leczenia pacjentów, w tym stosowania wielu leków na całym świecie (ryc.)  Stosowanie leków przeciwpasożytniczych, przeciwwirusowych, przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych w celu zapobiegania wtórnym zakażeniom u pacjentów z COVID-19 podczas przedłużającej się pandemii nieuchronnie doprowadzi do przyszłych powikłań, w tym do wzrostu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Jest to szczególnie istotne w obliczu sukcesywnego pojawiania się mutacji zwiększających efektywność działania wirusa SARS-CoV-2, który może być odpowiedzialny za nawracające fale COVID-19.

 

Ryc. Zastosowanie wielu leków w leczeniu COVID-19 w praktyce Oś czasu pojawienia się po raz pierwszy głównych leków antypasożytniczych, antywirusowych, antybakteryjnych i przeciwzapalnych w leczeniu COVID-19 w preprintach, w recenzowanych artykułach, jako trend w wyszukiwarce Google, jako ogólnoświatowy trend na Twitterze oraz po raz pierwszy wymienionych przez WHO w raportach sytuacyjnych.

Sytuację pogorszyła dodatkowo szybka publikacja artykułów naukowych bez gruntownej wzajemnej weryfikacji i ich rekomendacji przez WHO i inne centra kontroli i zapobiegania chorobom na całym świecie. Jako kolejne zagrożenie można wskazać niedoskonałe wchłanianie leków u pacjentów z COVID-19, która może prowadzić do szybkiej ewolucji oporności wielolekowej.

Badania prowadzone przez the MetaSUB International Consortium