Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Granty NCBiR dla MCB na wsparcie szpitali w walce z COVID-19

Granty NCBiR dla MCB na wsparcie szpitali w walce z COVID-19

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło listę rankingową pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”. Do finansowania skierowane zostały wnioski z udziałem MCB w roli lidera oraz partnera

Przedsięwzięcie zakłada finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych m.in. przez konsorcja szpitali jednoimiennych i jednostek naukowych. Głównym celem Przedsięwzięcia jest wdrożenie metod prewencji rozprzestrzeniania się zakażenia lub zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 będącej przyczyną ogłoszenia stanu epidemii.

Małopolskie Centrum Biotechnologii w konsorcjum z Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA w Warszawie realizować będzie projekt pt. „Analiza mikrobiomu jelitowego jako czynnika diagnostycznego, rokowniczego oraz terapeutycznego u chorych z COVID-19”. Projekt ma na celu określenie zmian składu i funkcji mikrobiomu jelitowego i określenie korelacji ze zmiennością genotypową i fenotypową wirusa SARS-CoV-2 oraz rokowaniem i odpowiedzią na leczenie u hospitalizowanych pacjentów. Kierownikiem projektu jest dr Tomasz Kościołek z Structural and Functional Genomics Lab. W badania ze strony MCB zaangażowane będą również Grupa Bioinformatyki (kierownik dr hab. inż. Paweł Łabaj), Laboratorium ds. Badań nad Zmiennością Genomu Ludzkiego (kierownik prof. dr hab. Wojciech Branicki) oraz ViroGenetics – BSL3 Laboratory of Virology (kierownik prof. dr hab. Krzysztof Pyrć). Na realizację projektu NCBiR przeznaczy ponad 7 milionów złotych, z czego ponad 6 milionów trafi do Uniwersystetu Jagiellońskiego.

MCB stanie się również partnerem w projekcie „Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2” kierowanym przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie. W projekcie po stronie partnera uczestniczą naukowcy skupieni wokół Grup prof. dr hab. Krzysztofa Pyrcia i dr hab. inż. Pawła Łabaja.